29 listopada 2018r. w Jednostce Ratowniczo-Gaśniczej Nr 2 w Łodzi odbyła się uroczysta zbiórka z okazji Święta Niepodległości podczas której funkcjonariusze KM PSP w Łodzi otrzymali nagrody komendanta głównego PSP oraz komendanta miejskiego PSP w Łodzi.

Za wzorowe wykonywanie zadań służbowych komendant główny PSP przyznał nagrodę pieniężną dla 2 funkcjonariuszy. Natomiast komendant miejski PSP w Łodzi za wzorowe wykonywanie zadań służbowych wyróżnił 42 funkcjonariuszy. Ponadto podczas uroczystego apelu 7 strażaków odebrało nominację na wyższe stanowiska służbowe, a 39 zostało wyróżnionych za szczególne osiągnięcia sportowe.

Nagrody i nominacje wyróżnionym wręczył: bryg Zbigniew Wójcik – zastępca komendanta miejskiego PSP w Łodzi.