Link
Proszę wpisać wynik dodawania:
5 + 7 =
W spotkaniach promocyjnych wezmą udział, m.in. znany łowicki śpiewak, Stanisław Madanowski i Kapela Szymona z Zielkowic.
Każdy uczestnik spotkania promocyjnego otrzyma bezpłatny egzemplarz książki Mariana Moskwy.
Wstęp wolny.

Pomysłodawcą wydania publikacji jest Maciej Malangiewicz - Dyrektor Łowickiego Ośrodka Kultury.

„Łowicki folklor muzyczny” jest najobszerniejszą z dotychczas opublikowanych antologii  obejmujących repertuar tego regionu. Jej autor – Marian Moskwa (1936–2012), wychowany wśród Łowiczan, zbudował w toku 50 lat pracy prawdziwy pomnik – księgę pieśni i melodii instrumentalnych. Ogółem prezentowany zbiór zawiera 332 pozycje, w tym 248 pieśni (z czego największą grupę stanowią pieśni o miłości oraz pieśni i przyśpiewki weselne), 80 melodii instrumentalnych i 5 tańców-zabaw. Repertuar ten został podany przez 56 informatorów (38 śpiewaków, 18 instrumentalistów), urodzonych w latach 1893–1952. Do najstarszych należy czterech informatorów urodzonych w ostatnim dziesięcioleciu XIX w. Spośród śpiewaków najwięcej repertuaru podali: Franciszek Wołowiec z Łowicza (78 pieśni), Marianna Stefańska ze Stachlewa (25 pieśni), Marianna Sut z Łowicza (12 pieśni), Ewa Wołowiec z Łowicza (11 pieśni), Stanisław Madanowski z Boczków Chełmońskich (10 pieśni), Janina Kośka z Sielc (9 pieśni), Anastazja Moskwa z Sielc (9 pieśni). Natomiast spośród instrumentalistów: Stefan Winnicki z Łowicza (15 melodii instrumentalnych i 1 pieśń) i Jan Pelski z Łowicza (14 melodii instrumentalnych i 2 pieśni).
Folklor muzyczny regionu łowickiego istnieje jeszcze w obiegu ustno-pamięciowym, zwłaszcza w praktyce zespołów folklorystycznych i grup śpiewaczych. Należy jednak przypuszczać, że wraz z kolejnymi dekadami repertuar będzie coraz węższy, folklor będzie znakiem tożsamości, a nie dynamiczną rzeczywistością, obfitującą w twórczą różnorodność. Temu upraszczaniu i ubożeniu tradycji próbuje zaradzić niniejsze wydawnictwo, ogarniające duży przekrój repertuaru tradycyjnego. Z pewnością zbiór Mariana Moskwy będzie służył przyszłym pokoleniom Łowiczan, stanowiąc świadectwo wielobarwności folkloru muzycznego tego regionu i bogate źródło inspiracji.

Zadanie finansowane w ramach Budżetu Obywatelskiego Województwa Łódzkiego na rok 2019.

Załączniki artykułu