Senat PŁ nadał doktorat honoris causa profesorowi Jackowi Mollowi
Politechnika Łódzka uhonorowała wybitnego kardiochirurga dziecięcego, profesora Jacka Molla, nadając mu tytuł doktora honoris causa. Profesor Moll, znany ze swoich licznych osiągnięć naukowych i medycznych, jest absolwentem Wydziału Mechanicznego PŁ oraz Wydziału Lekarskiego Akademii Medycznej w Łodzi. Uroczystość zgromadziła wiele ważnych osobistości, w tym wojewodę łódzkiego Dorotę Ryl, która wyraziła swoje uznanie dla profesora.
  1. Profesor Jacek Moll otrzymał doktorat honoris causa PŁ.
  2. Wojewoda łódzki Dorota Ryl wyraziła swoje uznanie.
  3. Profesor Moll jest absolwentem PŁ i Akademii Medycznej w Łodzi.
  4. Rozwinął swoją karierę w najlepszych ośrodkach medycznych świata.

Profesor Jacek Moll rozpoczął swoją karierę w Klinice Kardiochirurgii Instytutu Kardiologii Akademii Medycznej w Łodzi. Na przestrzeni lat zdobył cenne doświadczenie, pracując w renomowanych ośrodkach medycznych w Europie i Ameryce Północnej. W czasie pobytu w USA opatentował dwa nowe modele mechanicznych zastawek serca, co znacząco przyczyniło się do rozwoju kardiochirurgii dziecięcej.

Profesor Moll jest nie tylko wybitnym lekarzem, ale również wizjonerem w dziedzinie kardiochirurgii dziecięcej. Jego zasługi zostały docenione przez Politechnikę Łódzką, która postanowiła uhonorować go doktoratem honoris causa. Promotorem tego wyróżnienia był rektor PŁ, prof. Krzysztof Jóźwik, który również pełni funkcję dyrektora Instytutu Maszyn Przepływowych na Wydziale Mechanicznym.

Podczas uroczystości wojewoda łódzki Dorota Ryl skierowała do profesora Molla słowa uznania: "Jesteśmy dumni i wdzięczni, że jest Pan z nami, że jest Pan Łodzianinem, że związał Pan całe swoje życie zawodowe z Łodzią i Instytutem Centrum Zdrowia Matki Polki. Bardzo serdecznie dziękuję i gratuluję!"

Profesor Jacek Moll jest również absolwentem Wydziału Mechanicznego Politechniki Łódzkiej, co czyni to wyróżnienie szczególnie znaczącym. Po ukończeniu studiów technicznych kontynuował naukę na Wydziale Lekarskim Akademii Medycznej w Łodzi, gdzie zdobył kolejne tytuły naukowe, w tym tytuł profesora nauk medycznych w 2006 roku.

W 1990 roku profesor Moll został ordynatorem Oddziału Kardiochirurgii w Instytucie Centrum Zdrowia Matki Polki w Łodzi, a osiem lat później objął funkcję Kierownika Kliniki Kardiochirurgii. Jego osiągnięcia stanowią inspirację dla wielu młodych lekarzy i naukowców, którzy pragną podążać jego śladami.

Uroczystość nadania doktoratu honoris causa była nie tylko okazją do uhonorowania wybitnego lekarza, ale także do podkreślenia znaczenia współpracy między Politechniką Łódzką a środowiskiem medycznym. Wspólne działania na rzecz rozwoju nauki i medycyny przynoszą korzyści nie tylko lokalnej społeczności, ale również całemu społeczeństwu.


Według informacji z: Łódzki Urząd Wojewódzki