Pierwszy dzień w przedszkolu nie musi oznaczać łez

Pierwszy dzień w przedszkolu nie jest łatwy ani dla rodzica, ani dla dziecka. Rodzic jest pełen obaw, ponieważ ostawia swoje małe dziecko pod opieką nieznanych mu osób i boi się na dodatek jak jego maluch zniesie rozłąkę z nim, czyli Rodzicem. Dziecko z kolei wyczuwa emocje rodzica i czuje się nieco zdezorientowane.

Co zrobić, żeby dzieci nie bało się przedszkola?

Po pierwsze, opowiadajmy dziecku o przedszkolu. Jednak starajmy się robić to nie na dzień lub dwa przed pierwszym dniem w przedszkolu, ale nawet na miesiąc wcześniej. Szukajmy pretekstu do opowiadania dziecko przedszkolu. O tym, co dzieci robią w przedszkolu, jak się bawią, jak spędzają czas, co jedzą i temu podobne. Dziecko, dzięki rozmowom z rodzicami, oswaja nową sytuację. Sprawa jest łatwiejsza w momencie, kiedy mamy do czynienia z trzylatkiem, który mówi dość płynnie. Takie dziecko może zadać jakieś pytanie czy dopytać rodzica o jakiś szczegół.

Kto wychowuje dzieci w polskich przedszkolach?

Dziećmi w polskich przedszkolach zajmują się osoby odpowiednio do tego przygotowane. Są to w dużej mierze osoby, które mają za sobą ukończone pięcioletnie studia wyższe na kierunku pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna Warszawa. W trakcie studiów pedagogicznych wychowawcy naszych dzieci nabywają wiedzę z zakresu:

• Wiedzy w zakresie: głównych problemów pedagogiki uwzględnieniem pedagogiki przedszkolnej i wczesnoszkolnej

• podstawowych koncepcji rozwoju człowieka, wychowania i kształcenia, ze szczególnym uwzględnieniem edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej;

• wiedzę z zakresu procesów wychowania i kształcenia, uwzględniając wybrane obszary z zakresu biologii, filozofii, historii, socjologii, psychologii, antropologii, realizowanych na poziomie edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej

• wiedzę z zakresu projektowania i prowadzenia badań pedagogicznych a także wybranych metod, technik i narzędzi badawczych

• wiedzę z zakresu głównych środowisk wychowawczych dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym wraz z ich specyfiką i procesami w nich zachodzącymi

• wiedzę z zakresu alternatywnych form edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej

• wiedzę z zakresu funkcjonowania dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi w edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej

• wiedzę z zakresu współczesnych technologii informacyjnych i ich roli w edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej

• wiedze w zakresie podstawowych teorii procesu wychowania i kształcenia dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym oraz różnorodnych determinantów przebiegu tych procesów

• wiedzę na temat zróżnicowania możliwości dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym determinowanych różnymi czynnikami natury biologicznej, psychologicznej, pedagogicznej, społecznej i kulturowej

Dzięki opanowaniu tak szerokiego zakresu wiedzy polscy wychowawcy w przedszkolu są w stanie zapewnić naszym dzieciom jak najlepszą opiekę oraz edukację na etapie przedszkolnym oraz wczesnoszkolnym.

Pierwszy dzień w przedszkolu nie musi oznaczać łez

Jeśli włożymy w przygotowanie dziecka do przedszkola trochę więcej wysiłku i oswoimy dziecko z nową sytuacją, to pierwszy dzień w przedszkolu wcale nie musi oznaczać łez. Wszystko zależy od nas. Jeśli nie przelejemy na dziecko naszych lęków i obaw, to wszystko będzie w porządku i dziecko z uśmiechem wejdzie do Sali przedszkolnej tego pierwszego dnia.