Łódzki Urząd Wojewódzki: Strażacy w honorowym krwiodawstwie
Czy wiesz, że życie może płynąć w naszych żyłach? Lokalni strażacy udowadniają, że ratując innych, nie potrzebują nawet wody – wystarczy krew! Zobacz, jak łódzcy bohaterowie codziennej służby dzielą się najcenniejszym lekiem.
  • Wyróżnienie strażaków za uczestnictwo w programie krwiodawstwa.
  • "Ognisty Ratownik – Gorąca Krew" to program promujący oddawanie krwi przez strażaków.
  • Uhonorowanie strażaków statuetkami za aktywny udział w krwiodawstwie.
  • Wartość krwi w medycynie – niezastąpiony lek ratujący życie.

Nieczęsto mówi się o krwi jako o leku, a jednak jest ona jednym z najważniejszych "medykamentów" w szpitalnych korytarzach. Nasza lokalna społeczność strażaków zawodowych i ochotników po raz kolejny dowiodła swojej gotowości do niesienia pomocy, nie tylko w akcji, ale również na lekarskim fotelu.

W Komendzie Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Łodzi odbyła się uroczystość, która była zwieńczeniem XVIII edycji programu "Ognisty Ratownik – Gorąca Krew". Inicjatywa ta ma na celu promowanie i zachęcanie do honorowego oddawania krwi przez strażaków. Podczas wydarzenia, wyjątkowi bohaterowie codziennej służby zostali uhonorowani przez wojewodę łódzkiego, Dorotę Ryl, statuetkami za ich niewątpliwe oddanie i zaangażowanie.

Szczególne uznanie przypadło zastępcy komendanta wojewódzkiego PSP w Łodzi, st. bryg. Pawłowi Malinowskiemu, który został wyróżniony tytułem i odznaką "Zasłużony Honorowy Dawca Krwi". Niemniej, każdy gest oddanej krwi jest gestem nieocenionym, gdyż jak podkreślają eksperci, roczne zapotrzebowanie na krew w polskich szpitalach wynosi około 1,8 miliona transfuzji. Ta cicha służba jest niemal równie ważna jak ta w ogniu i dymie - to bezcenny wkład w ratowanie zdrowia i życia potrzebujących.

Podkreślenie wartości krwiodawstwa nabiera szerszego kontekstu, gdy przywołamy fakt, że krew jest lekarstwem bez możliwości sztucznego zastąpienia. Właśnie dlatego każdy akt oddania krwi przez strażaków to dodatkowa kropla nadziei dla osób w potrzebie. Czyn ten zasługuje na najwyższe uznanie, a włączenie się w inicjatywę taką jak "Ognisty Ratownik – Gorąca Krew" to prawdziwy przykład bohaterstwa, które nie zna granic ani munduru.

Przy okazji tej uroczystości, warto także wspomnieć o 65-leciu łódzkiego Sanepidu, dla którego Polski Czerwony Krzyż przygotował specjalny medal. To symboliczne połączenie tradycji z nowoczesnym podejściem do zdrowia publicznego, gdzie honorowe krwiodawstwo stanowi ważny element systemu ratowania życia.


Według informacji z: Łódzki Urząd Wojewódzki