Wojna polsko-bolszewicka 1920 r. Łodzianie mieli w niej duży udział! [HISTORIA ŁODZI]
Odkryj niezwykłe bohaterstwo Łodzi w walce o wolność Polski! Zobacz, jak mieszkańcy miasta przyczynili się do odparcia sowieckiej inwazji w 1920 roku.
  • Rola Łodzi w wojnie polsko-bolszewickiej 1920 roku.
  • Postać Aleksy Rżewskiego i jego wpływ na mobilizację miasta.
  • Wkład formacji wojskowych i ochotników z Łodzi w obronie Polski.
  • Historia ks. Ignacego Skorupki, bohaterskiego kapelana.

W momencie, gdy Polska świeżo odzyskała niepodległość, nad Europą zawisło widmo nowego konfliktu. Wojna polsko-bolszewicka 1920 roku stanowiła kluczowy moment dla naszego kraju. Nie każdy zdaje sobie sprawę, że w tych dramatycznych chwilach, Łódź i jej mieszkańcy odegrali niebagatelną rolę w obronie ojczyzny.

Aleksy Rżewski, pierwszy prezydent Łodzi i zażarty patriota, nie zawahał się w obliczu nadchodzącego zagrożenia. Jego działania mobilizacyjne i inicjatywy, mające na celu wspomaganie frontu, przyczyniły się do skoncentrowania w mieście sił zdolnych do walki. Włączenie się takich jednostek jak 28. i 31. Pułk Strzelców Kaniowskich, 4. Pułk Artylerii Ciężkiej i 10. Kaniowski Pułk Artylerii Polowej, a także zmilitaryzowane oddziały łódzkiej policji oraz licznych ochotników, pokazało ogromne zaangażowanie społeczności Łodzi w obronę kraju.

Wśród wielu historii bohaterstwa z tamtych dni wyróżnia się postać ks. Ignacego Skorupki. Jego życiorys to podróż od kapłaństwa, przez aktywną działalność na rzecz oświaty polskiej, aż po bohaterską śmierć na froncie. Szczególnie wzruszający jest opis jego ostatnich chwil, kiedy to "z krzyżem w ręku przodował atakującym oddziałom" - jak podkreślał Komunikat Sztabu Generalnego Wojska Polskiego. Ta historia, podobnie jak wiele innych, zasługuje na pamięć i szacunek pokoleń.

Łódź i jej mieszkańcy pokazali, że w obliczu zagrożenia, solidarnie stają do walki, przyczyniając się do obrony niepodległości Polski. Pamięć o tych, którzy oddali życie na froncie, żyje w naszym mieście, także na łódzkim Starym Cmentarzu, gdzie spoczywają bohaterowie tamtych czasów. Ich poświęcenie jest trwałym testamentem odwagi i miłości do Ojczyzny.


Urząd Miasta Łodzi