Policja bez barier
Dostępność jest kluczowa – łódzka policja stawia na innowacje dla osób niepełnosprawnych
  • Wdrażanie rozwiązań architektonicznych ułatwiających dostęp do jednostek policji.
  • Wykorzystanie technologii dla ułatwienia komunikacji osobom niesłyszącym.
  • Adaptacja stron internetowych policji w kontekście potrzeb osób z niepełnosprawnościami.

W obliczu przeszkód, które każdego dnia napotykają osoby z niepełnosprawnościami, łódzka policja podejmuje szereg działań, aby dostosować swoje usługi i infrastrukturę do potrzeb wszystkich obywateli, niezależnie od ich stanu zdrowia czy umiejętności. Zmiany te to krok naprzód w kierunku społeczeństwa w pełni inkluzji.

Szczególną uwagę skupiono na eliminowaniu barier architektonicznych. Podjazdy, windy oraz specjalnie zaprojektowane miejsca parkingowe to przykłady przemyślanych rozwiązań, które teraz można znaleźć przed łódzkimi komendami i komisariatami, ułatwiając osobom poruszającym się na wózkach inwalidzkich dostęp do niezbędnych usług.

Z myślą o osobach głuchych i słabosłyszących wprowadzono nowoczesne narzędzia komunikacyjne. Przykładem jest specjalnie przygotowany tablet w I Komisariacie Policji w Łodzi, który umożliwia połączenie z tłumaczem języka migowego na żywo. Dodatkowo, w łódzkich jednostkach służą funkcjonariusze, którzy ukończyli kursy języka migowego, co bezpośrednio przekłada się na lepszą komunikację i obsługę.

Aby wyjść naprzeciw oczekiwaniom cyfrowego świata, łódzka policja nie ustaje też w działaniach mających na celu usprawnienie dostępności swoich internetowych zasobów. Platforma z e-usługami, tekstowe deskrypcje multimediów oraz czytelne opisy grafik tworzą przestrzeń, w której każdy użytkownik może bez przeszkód korzystać z dostępnych informacji.

Wszystkie te działania są świadectwem realnych postępów w dbałości o potrzeby osób niepełnosprawnych, celem których jest integracja, równość i pełnoprawne uczestnictwo we wszystkich aspektach życia społecznego.


Wg inf z: Urząd Miasta Łodzi