Przedmiotem konkursu jest stworzenie autorskiego projektu dziennikarskiego o dowolnej tematyce, mieszczącej się w czterech kategoriach: multimedia (np. realizacja filmowa, telewizyjna, radiowa, wideo, podcast), tekst (np. reportaż/fotoreportaż, wywiad, esej, felieton i inne formy dziennikarskie), najlepsza gazetka szkolna lub cykliczny program telewizyjny oraz profil w social mediach (np. profil szkoły, klasy albo organizacji szkolnej prowadzony przez uczniów lub z ich udziałem).

Częścią konkursu będą warsztaty dziennikarskie dla jego uczestników, które poprowadzą absolwenci/wychowankowie Słodkowskiego oraz dydaktycy kierunku dziennikarstwo AHE.

Zgłoszenia do udziału w konkursie można składać do 13 stycznia 2023 r. poprzez formularz na stronie www.ahe.lodz.pl/konkurs lub na adres: Dział Marketingu AHE w Łodzi, 90-212 Łódź, ul. Sterlinga 26, pok. K105 z dopiskiem „Konkurs im. W. Słodkowskiego”. Aplikacje oceni kapituła, w której zasiadają synowie przyjaciele oraz wychowankowie red. Słodkowskiego.