Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom społecznym kilka lat temu uruchomiona została aplikacja Krajowa Mapa Zagrożeń Bezpieczeństwa. Zachęcamy do zapoznania się z narzędziem , którego głównym celem jest poprawa bezpieczeństwa . Sygnały nanoszone za pośrednictwem aplikacji przez mieszkańców naszego województwa są na bieżąco weryfikowane przez policjantów. Strona nie służy do zgłaszania potrzeby pilnej interwencji Policji.W tego typu przypadkach należy korzystać z numeru alarmowego 112.Od początku funkcjonowania Krajowej Mapy Zagrożeń Bezpieczeństwa (wrzesień 2016 r.) do 3 czerwca 2022 r. na terenie województwa łódzkiego naniesiono 133 525 zgłoszeń, co stanowi 5,8 % wszystkich zagrożeń odnotowanych na terenie kraju, których było 2 287 056.

Najwięcej zgłoszeń w województwie łódzkim - 38 592,  naniesiono na terenie Łodzi. Jest to 28,9 % wszystkich zgłoszonych zagrożeń na terenie województwa.
Jeżeli chodzi o liczbę  zgłoszeń, w następnej kolejności są powiaty:
- łódzki wschodni – 9 807 (7,3 %),
- piotrkowski – 9 257 (6,9 %),
- zgierski – 8 055 (6 %),
natomiast najmniejszą liczbę  zgłoszeń odnotowano w powiatach:
- wieruszowskim – 1 614 (1,2 %),
- łęczyckim – 1 715 (1,3 %),
- zduńskowolskim – 1 735 (1,3 %).


Analizując kategorie zgłoszeń, można zauważyć jak ważne dla użytkowników Mapy jest bezpieczeństwo w ruchu drogowym, ponieważ najczęściej wskazywanym zagrożeniem na terenie województwa łódzkiego było przekraczanie dozwolonej prędkości. Problem ten zauważono w 35 959 przypadkach, co stanowiło 26,9 % ogółu zgłoszeń we wszystkich kategoriach.

Na drugim miejscu (20,4 %) było również zagrożenie dotyczące naszych dróg, przejawiające się w nieprawidłowym parkowaniu, które zauważono w 27 183 przypadkach. Nieco mniej zgłoszeń - 20 998, odnotowano w przypadku spożywania alkoholu w miejscu niedozwolonym, co miało 15,7 % udział we wszystkich zgłoszeniach i, ponownie zagrożenie związane z ruchem drogowym, niewłaściwa infrastruktura drogowa – 12,1 % (16 121 przypadków).


Najmniej zagrożeń naniesiono w kategoriach: utonięcia, dzikie kąpieliska, miejsca niebezpieczne na wodach oraz terenach wodnych (łącznie) – 199 (0,15 % ogółu zgłoszeń) oraz niestrzeżony przejazd kolejowy i przejście przez tory (łącznie) – 297 (0,22 % ogółu zgłoszeń).


Każde zgłoszenie jest weryfikowane przez policjantów i w przypadku potwierdzenia zagrożenia, podejmowane były działania mające na celu jego eliminację w jak najkrótszym czasie, jednakże w przypadku takich zagrożeń jak np.: niewłaściwa infrastruktura drogowa, czy zła organizacja ruchu drogowego, termin ich eliminacji nie był bezpośrednio zależny od Policji.
Analizując zgłoszenia przekazywane przy pomocy narzędzia jakim jest Krajowa Mapa Zagrożeń Bezpieczeństwa należy również pamiętać, że nie są to zgłoszenia zdarzeń o charakterze nagłym, które wymagają podjęcia działań w ramach interwencji, więc stanowią jedynie część faktycznie występujących zagrożeń.

 

Zgłoszenie na KMZB możesz nanieść TUTAJ  ZACHĘCAMY !

O przykładach skuteczności KMZB można przeczytać na naszej stronie internetowej.

Dzięki  Krajowej Mapie Zagrożeń Bezpieczeństwa mieszkańcy w sposób anonimowy zgłaszają miejsca,w których znajdują się np. „dzikie wysypiska śmieci”, bądź dochodzi do „wypalania traw”. Dzięki takim interwencjom możliwe jest skuteczne zapobieganie przypadkom łamania prawa

M.in. dzielnicowy z Posterunku Policji w Szczercowie namierzył 49-letniego mieszkańca powiatu łaskiego, właściciela nielegalnego wysypiska śmieci na terenie gminy Szczerców. Mężczyzna został ukarany mandatem karnym i posprzątał zaśmiecony teren.

Za pomocą aplikacji Krajowa Mapa Zagrożeń Bezpieczeństwa, wybierając kategorię zgłoszenia o nazwie BEZDOMNOŚĆ, można zasygnalizować potrzebną pomoc. Wiele osób zwłaszcza w okresie jesienno-zimowym zostało uratowanych dzięki tak przekazanym nam informacjom.

Skierniewiccy policjanci podczas kontroli drogowej ujawnili mężczyznę poszukiwanego do zakładu karnego. Kontrola drogowa przeprowadzona na jednej z Bolimowskich ulic, była odpowiedzią na oznaczenie naniesione na Krajową Mapę Zagrożeń dotyczące nieprawidłowego parkowania.

Przykładów jest wiele.

Nie ma sprawnie działającej Policji bez współpracy ze społeczeństwem dlatego zachęcamy do korzystania w sposób anonimowy z Mapy gdzie możecie Państwo nanieść zauważone przez Was zagrożenia. My na pewno zareagujemy !

/Opracowano: Wydział Prewencji KWP w Łodzi/