Najpopularniejsze wiadomości i informacje dla miasta Łódź

Dział kadr i płac to bezwątpienia jedna ze struktur, bez której nie jest możliwe odpowiednie funkcjonowanie przedsiębiorstwa. Te mniejsze firmy w ramach tego działu zatrudniają tylko jedną bądź dwie osoby, natomiast w wypadku większych działalności oraz korporacji, spotkamy się nawet z kilkunastoosobowymi zespołami.

Mimo tego, że dla wielu dział kadr i płac kojarzy się głownie z popisywaniem dokumentów, naliczaniem wynagrodzeń i dbaniem o to, aby prowadzone było archiwum medyczne, to tak naprawdę o wiele więcej obowiązków. Jak zatem wyglądają zatem faktyczne działania tego działu i co warunkuje jego wielkość?

Sposób doboru działu kadr

Okazuje się, że ilość osób w dziale kadr i płac, powinna zależeć od tego jaka liczba pracowników jest zatrudnionych w danej firmie. Istotna jest też wielkość przedsiębiorstwa, a także to jak wygląda jego budżet.

Jako, że zarządzanie zasobami ludzkimi polega nie tylko na skanowaniu dokumentów, wymaga się od takich osób doskonałej organizacji, charyzmy, a także komunikatywności. Konieczne jest to, aby mieć ukończone odpowiednie studia, a najlepiej jeśli to zarządzanie, administracja, bądź ewentualnie marketing. Na plus, na pewno wpłyną wszelkie dodatkowe kursy, jak chociażby z obszaru mowy ciała, czy też wystąpień publicznych. Posiadając doświadczenie zawodowe oraz referencje, z pewnością łatwiej uda się przekonać przyszłego pracodawcę.

Archiwum medyczne, naliczanie wynagrodzeń i wiele innych – Obowiązki działu kadr i płac

Dział kadr można stworzyć przynajmniej na dwa sposoby. Po pierwsze – samodzielne zatrudnienie pracowników. Po drugie – outsourcing kadrowo płacowy. Dzięki temu drugiemu, mamy szansę na sporą oszczędność, chociażby z uwagi na brak konieczności utrzymywania nowych stanowisk pracy. Do tego doszłyby też wymaganie związane z opłacanie składek i innych formalności, które dotyczą zatrudnienia na podstawie umowy o pracę.

Usługodawcy tego typu, zajmą się wszystkim tym, za co odpowiedzialni byliby pracownicy wewnętrznego działu. Minusem jest jednak ich brak obecności w firmie, a tym bardziej, że istotna jest tutaj sprawna komunikacja i szybkie podejmowanie decyzji.

Obowiązki działu kadr i płac

Najważniejszym zadaniem pracowników działów kadrowych, jest prowadzenie pełnej dokumentacji pracowniczej. Chodzi tu zarówno o gromadzenie danych osobowych wraz z ich przechowywaniem, jak i o ewidencję czasu pracy. W związku z wykorzystaniem nowoczesnych technologii, np. rejestratory na karty zbliżeniowe, czy też czytniki biometryczne – systemy naliczania przepracowanych godzin może działać dokładniej oraz szybciej.

W wypadku współpracy ze sporą liczbą kontrahentów, dział kadr musi sporządzać umowy dla obydwu stron. Dodatkowo, obowiązkiem jest też rozliczanie wynagrodzeń pracowników oraz ubezpieczeń społecznych, przy jednoczesnej weryfikacji dostarczanych dokumentów, jak chociażby zwolnienia lekarskie. To też wystawianie zaświadczeń dotyczących zatrudnienia i uzyskiwania dochodu. W związku z powyższym, pracownik działu kadr i płac powinien doskonale znać przepisy prawa pracy, a także na bieżąco śledzić dynamiczne zmiany w tym obszarze.

Dział kadr ma też swój udział podczas procesów rekrutacyjnych dla nowych pracowników i to na wszystkich etapach. To m.in. umieszczenia ogłoszeń, a także przeprowadzanie rozmów kwalifikacyjnych, gdzie pracownicy najczęściej biorą w nich udział. Takie osoby są też odpowiedzialne za przekazanie wiedzy nowym pracownikom na temat zakresu ich obowiązków i ogólnego działania całej firmy.