Łódzkie z nagrodami na Festiwalu Kapel i Śpiewaków Ludowych w Kazimierzu 2024
W poniedziałkowy poranek dotarły do nas fantastyczne wieści z 58. Ogólnopolskiego Festiwalu Kapel i Śpiewaków Ludowych w Kazimierzu Dolnym. Nasi lokalni artyści z województwa łódzkiego zdobyli liczne nagrody, co jest ogromnym powodem do dumy.

Najważniejsze wyróżnienia festiwalu dla kapel z naszego regionu

Kapela Jana Szymańskiego z Albinowa zdobyła najważniejsze wyróżnienie konkursowe, czyli prestiżową Basztę. To wyjątkowe osiągnięcie podkreśla nie tylko talent, ale także zaangażowanie i pasję do kultywowania ludowej tradycji muzycznej.

Kapela Romana Wojciechowskiego z Tomaszowa Mazowieckiego z kolejną nagrodą

W kategorii Kapele, I nagrodę zdobyła Kapela Romana Wojciechowskiego z Tomaszowa Mazowieckiego. To kolejny dowód na to, że nasze lokalne zespoły prezentują najwyższy poziom artystyczny, który jest doceniany na szczeblu ogólnopolskim.

Duet mistrz-uczeń z Tomaszowa Mazowieckiego - Roman Wojciechowski i Łucja Guźniczak

W kategorii Mistrz-Uczeń, I nagroda trafiła w ręce Romana Wojciechowskiego oraz jego uczennicy Łucji Guźniczak. Ten duet pokazuje, jak ważne jest przekazywanie wiedzy i umiejętności młodszym pokoleniom, co z pewnością przyczynia się do dalszego rozwoju kultury ludowej w naszym regionie.

Wybitni soliści i zespoły śpiewacze z łódzkiego

W kategorii Soliści-Śpiewacy, I nagrodę zdobył Zdzisław Gajewski z Sulejowa, a III miejsce przyznano Halinie Stępniak z Bedlna. Wyróżnienie w tej kategorii otrzymała Sabina Trela z Kliczkowa Małego. To pokazuje, jak różnorodny i utalentowany jest nasz region pod względem śpiewu ludowego.

W kategorii Zespoły Śpiewacze, III nagrodę otrzymały Męska Grupa Zespołu Śpiewaczo-Obrzędowego z Ożarowa oraz Zespół Śpiewaczy „Jezioranki” z Jeziorska. Wyróżnienia przypadły Zespołowi Śpiewaczemu „Nadwarcianki” z Konopnicy oraz Zespołowi Śpiewaczemu „Jankowskie Wolanki” z Woli Jankowskiej. Te zespoły są prawdziwym skarbem regionu, pielęgnującym tradycje śpiewacze.

Stanisław Madanowski i Magdalena Myszewska - nagroda II stopnia w kategorii Mistrz-Uczeń Śpiewacy

W kategorii Mistrz-Uczeń Śpiewacy, nagrodę II stopnia otrzymali Stanisław Madanowski i jego uczennica Magdalena Myszewska z Boczek Chełmońskich. Ich współpraca jest doskonałym przykładem, jak można skutecznie łączyć doświadczenie z młodzieńczą pasją do muzyki ludowej.

Serdecznie gratulujemy wszystkim laureatom i życzymy dalszych sukcesów na kolejnych festiwalach i konkursach. Wasze osiągnięcia są dla nas powodem do dumy i motywacją do dalszego wspierania kultury ludowej w naszym regionie.


Na podstawie: ŁDK