Pozyskanie nowego partnera strategicznego umożliwi salezjanom rozszerzenie profilu edukacyjnego o nową klasę, kształcącą mechatroników. Jeszcze w tym 2023 r. rozpocznie się w niej nauczanie w ramach Salezjańskiej Szkoły Branżowej I stopnia im. św. Józefa Rzemieślnika (rekrutacja rozpoczęła się wraz z początkiem 2023 r.). Klasa uzupełni ofertę Technikum Salezjańskiego, w którym można zdobyć zawód technika mechatroniki i technika informatyki. Porozumienie z PKP Intercity otwiera przestrzeń do kształcenia praktycznego ze specjalnym programem stypendialnym oraz ofertą pracy po ukończeniu nauki i zdobyciu kwalifikacji w zawodzie mechatronika.

POLECAMY

Restauracje w Łodzi. Te wnętrza robią wrażenie! Wybierz swoje ulubione [SONDA]
Łódź Kaliska. Jest przetarg na modernizację symbolu miasta [WIZUALIZACJE]" href="https://uml.lodz.pl/artykul/remont-dworca-lodz-kaliska-jest-przetarg-na-modernizacje-symbolu-miasta-wizualizacje-55169/">
Łódź Kaliska. Jest przetarg na modernizację symbolu miasta [WIZUALIZACJE]" href="https://uml.lodz.pl/artykul/remont-dworca-lodz-kaliska-jest-przetarg-na-modernizacje-symbolu-miasta-wizualizacje-55169/"> Remont dworca Łódź Kaliska. Jest przetarg na modernizację symbolu miasta [WIZUALIZACJE]

Rozbudowa Salezjańskich Szkół Rzemiosł

Nowy budynek Salezjańskich Szkół Rzemiosł powstaje na działce po rozebranych warsztatach szkolnych przy ul. Wodnej 34 – pomiędzy obecną halą sportową a ul. Nawrot. W gmachu o wysokości trzech kondygnacji znajdą się pracownie i laboratoria zawodowe oraz sale dydaktyczne.