5 lutego 2020 roku odbyła się odprawa podsumowująca wyniki zeszłorocznej pracy funkcjonariuszy Komendy Miejskiej Policji w Łodzi. W spotkaniu uczestniczyła kadra kierownicza KMP w Łodzi i zaproszeni goście

Wśród nich znaleźli się m.in. Wiceprezydent Miasta Łodzi Adam Wieczorek, Przewodniczący Rady Miejskiej w Łodzi Marcin Gołaszewski, dyrektor Wydziału Zarządzania Kryzysowego i Bezpieczeństwa Urzędu Miasta Łodzi Grzegorz Kociołek, I Zastępca Zastępca Komendanta Miejskiego Państwowej Straży Pożarnej w Łodzi st. bryg. Zbigniew Wójcik, Zastępca Komendanta Straży Miejskiej w Łodzi Wojciech Płoszaj, oraz przedstawiciele prokuratur rejonowych z naszego mieście.

Odprawę rozpoczął Komendant Miejski Policji w Łodzi insp. Paweł Karolak, który omówił strukturę etatową jednostki, krótko scharakteryzował efektywność Komendy Miejskiej i przedstawił kierunki rozwoju na bieżący rok. Skierował podziękowania dla władz samorządowych za wsparcie finansowe i owocną współpracę na rzecz mieszkańców Łodzi. Komendant podziękował również zaprzyjaźnionym służbom mundurowym oraz przedstawicielom lokalnych prokuratur za zaangażowanie w działania zmierzające do poprawy poziomu bezpieczeństwa i komfortu życia łodzian.

Następnie zabrał głos I Zastępca Komendanta Miejskiego Policji w Łodzi mł. insp. Piotr Krężołek, który na podstawie prezentacji multimedialnej, omówił efekty pracy funkcjonariuszy pionu kryminalnego i przybliżył najtrudniejsze sprawy realizowane przez policjantów. W swoim wystąpieniu zwrócił uwagę na zmniejszającą się ilość przestępstw kryminalnych, którym towarzyszy jednoczesny wzrost wskaźnika wykrycia. Przypomniał tez, że w minionym roku odnotowano mniej kradzieży pojazdów. W mieście zwiększyła się wykrywalność przestępstw, jak kradzieże z włamaniem, czy też kradzieże rozbójnicze. Policjanci ujawnili także 1038 przestępstw narkotykowych i zabezpieczyli blisko 168 kg narkotyków.

Zastępca Komendanta Miejskiego Policji w Łodzi kom. Wojciech Malarczyk przypomniał, że Komenda Miejska zorganizowała w ubiegłym roku 24 debaty i 257 konsultacji społecznych. Zaznaczył, że łodzianie chętnie korzystali z możliwości, jakie daje Krajowa Mapa Zagrożeń Bezpieczeństwa. Nasza jednostka w ubiegłym roku odnotowała 6064 zgłoszeń, z czego potwierdzono 1456. Komendant omówił także stan bezpieczeństwa w ruchu drogowym, podkreślając, że w 2019 roku policjanci zatrzymali 1120 nietrzeźwych kierujących.

Znaczna część wystąpienia Zastępcy Komendanta Miejskiego Policji w Łodzi poświęcona była wdrażaniu programów profilaktycznych, które realizowane są m. in. przez Wydział Prewencji KMP w Łodzi. Programy te koncentrują się na bieżących zagrożeniach dla mieszkańców miasta i wskazują sposoby uchronienia się przed staniem się ofiarą przestępstwa.

Odprawę podsumował Komendant Miejski Policji w Łodzi insp. Paweł Karolak, który podziękował policjantom za sumienną i rzetelną służbę. Podkreślił, że ich zaangażowanie w znaczący sposób wpłynęło na poprawę wyników i wzrost poczucia bezpieczeństwa wśród mieszkańców Łodzi. Przy tej okazji Komendant wyraził szczególne wyrazy uznania dla trójki policjantów z wieloletnim stażem, którzy zdecydowali się przejść na zasłużoną emeryturę.

Spotkanie zakończyły krótkie wystąpienia Wiceprezydenta Miasta Łodzi Adama Wieczorka, Przewodniczącego Rady Miejskiej w Łodzi Marcina Gołaszewskiego  i dyrektora Wydziału Zarządzania Kryzysowego i Bezpieczeństwa Urzędu Miasta Łodzi Grzegorza Kociołka. We wszystkich wypowiedziach pojawiły się podziękowania za wspólne przedsięwzięcia i deklaracje dalszej współpracy.

  • na zdjęciu widzimy policjantów ze szczebla kierownictwa siedzących przy stole i oglądających prezentację multimedialną.
  • Na zdjęciu widzimy komendantów miejskich KMP w Łodzi siedzących przy stole v-ce prezydentem oraz z przewodniczącym Rady Miejskiej
  • Na zdjęciu widzimy  składane gratulacje i podziękowania policjantom odchodzącym na emeryturę
  • Wspólne zdjęcie komendantów oraz policjantów odchodzących na emeryturę.
  • Na zdjęciu widzimy komendanta miejskiego relacjonującego prezentację multimedialną , na zdjęciu widzimy również policjantów , którzy przysłuchują się prezentacji.