W Urzędzie Miasta Łodzi wylosowano panelistów do pierwszego łódzkiego Panelu Obywatelskiego. 67 łodzian rozmawiać będzie o łódzkiej zieleni. -  fot. Paweł Łacheta
W Urzędzie Miasta Łodzi wylosowano panelistów do pierwszego łódzkiego Panelu Obywatelskiego. 67 łodzian rozmawiać będzie o łódzkiej zieleni. , fot. Paweł Łacheta

Wylosowano panelistów do pierwszego Łódzkiego Panelu Obywatelskiego. W ramach losowania, spośród 1061 zgłoszeń, wybranych zostało 67 osób – kandydatów na panelistów głównych plus 6 panelistów rezerwowych.  Losowanie było transmitowane na żywo.

- Losujemy więcej panelistów. Panel musi być taką „Łodzią w pigułce”, musimy uwzględnić konkretne cechy demograficzne, takie jak płeć, czy miejsce zamieszkania. To pierwsza sprawa. Druga sprawa to – my teraz wylosowaliśmy kandydatów na panelistów, ponieważ ten, kto został wylosowany, może nam powiedzieć, że nie jest zainteresowany, dlatego wylosowaliśmy dziś znacznie więcej osób, tak żebyśmy mieli możliwość zaproponować udział w panelu kolejnej osobie z listy - mówi Konrad Szpak z Instytutu Polityk Publicznych z Krakowa.

Kolejnym etapem będzie podpisanie umów z panelistami. Każdy z nich będzie musiał spełnić konkretne wymagania, między innymi – udział w minimum 4 z 5 spotkań panelu. Paneliści za udział w panelu otrzymają wynagrodzenie.

Pierwsze spotkanie panelu zaplanowane zostało na 7 marca (tj. sobota). W sumie odbędzie się 5 spotkań panelistów z ekspertami, przy czym trzy pierwsze spotkania będą spotkaniami typowo edukacyjnymi. Ostatnie dwa to spotkania dyskusyjne, podczas których paneliści będą wypracowywać rekomendacje dla miasta.

Pierwszy Łódzki Panel Obywatelski dotyczy zieleni. Paneliści otrzymają 3 tematy, w ramach których będą wypracowywać najlepsze rozwiązania dla miasta:

  1. Kształtowanie zieleni w mieście Łodzi
  2. Wspólne działania Miasta i mieszkańców na rzecz poprawy stanu zieleni w mieście
  3. Przeciwdziałanie skutkom suszy przez Miasto