Najpopularniejsze wiadomości i informacje dla miasta Łódź

Komunikacja telefoniczna długo była najszybszą i najwygodniejszą formą przesyłania informacji na odległość pomiędzy ludźmi odległymi nawet o tysiące kilometrów. Powoli wypiera ją Internet, wraz ze swoimi usługami takimi jak poczta email, komunikatory internetowe, social media i inne usługi pozwalające przesłać niemal natychmiast na drugi koniec świata nie tylko dźwięk, ale i obraz. Jednak dla wielu osób nadal kluczowym „oknem na świat” jest telefon. Wiedzą o tym w firmach, które mają rozbudowane działy obsługi klienta. Ale telefonia dalej ma się dobrze nie tylko w komunikacji z klientami. Wewnątrz firm również telefon króluje, nie tylko w komunikacji między odległymi oddziałami z innych miast czy krajów, ale nawet w obrębie jednego budynku – między pokojami.

Konieczność posiadanie dużej infrastruktury telefonicznej wymusza na firmach duże koszty i czasochłonność w jej obsłudze i zarządzaniu. Dlatego wiele firm z nadzieją patrzy na ostatnią rewolucję technologiczną w tej dziedzinie, jaką jest VoIP – telefonia internetowa, która pozwala znacznie zredukować koszty i uprościć do maksimum potrzebną infrastrukturę potrzebną do korzystania z niej. Dla małych firm wystarczy w zasadzie samo oprogramowanie i podłączony telefon. Jednak aby w pełni korzystać z dobrodziejstw VoIP, warto mieć również takie elementy jak centralę IP PBX i usługę SIP Trunk .

VoIP – podstawowe informacje

VoIP (Voice over Internet Protocol) to technologia umożliwiająca prowadzenie rozmów telefonicznych za pomocą połączenia internetowego lub innej sieci korzystającej z protokołu IP. Główną zaletą VoIP jest niski koszt połączeń, głównie dzięki eliminowaniu połączeń ciągłych – usługa jest wykonywana tylko, gdy strony połączenia komunikują się ze sobą. Dodatkowo, połączenia w obrębie jednej firmy lub jej oddziałów są całkowicie darmowe.

VoIP udostępnia również użytkownikom szereg dodatkowych usług w komunikacji z klientem, takich jak systemy IVR, kolejkowanie połączeń i przekierowywanie ich, telekonferencje, wideorozmowy, nagrywanie rozmów. Korzystanie z tych usług umożliwiają wyżej wymienione technologie, takie jak między innymi wirtualna centrala PBX i SIP trunk.

Wirtualna centrala IP PBX

Centrala IP PBX (Internet Protocol Private Branch Exchange) to centrala telefoniczna wykorzystująca protokół IP. Umożliwia wykorzystywanie w komunikacji dodatkowych funkcjonalności i pełnych możliwości usługi VoIP i sieci Internet. Wypierają one starsze centrale PBX (analogowe i cyfrowe).

Wykorzystanie VoIP do sprawnej komunikacji w firmie

SIP Trunk – co to jest?

SIP trunk to usługa telekomunikacyjna wykorzystująca protokół SIP (Session Initiation Protocol), czyli najpopularniejszy protokół sygnalizacyjny dla VoIP. SIP trunk jest centralnym elementem działania systemów telefonicznych VoIP. Pozwala tworzyć wirtualne numery zewnętrzne i umożliwia realizację wszystkich połączeń telefonicznych przy pomocy Internetu, nawet tych nie podłączonych do VoIP. To właśnie dzięki wykorzystaniu SIP Trunk rozmowy wewnątrz sieci firmowej są całkowicie darmowe.

Komunikaty SIP muszą być przekodowane, aby móc osiągnąć punkt końcowy w tradycyjnej sieci telefonicznej. Dodatkowo zachodzi konieczność wyeliminowania problemu kosztów połączeń naliczanych przez operatorów telekomunikacyjnych, których w VoIP nie ma. SIP trunk nie jest fizyczną linią telefoniczną, ale usługą świadczoną przez dostawców SIP, która jest swego rodzaju pośrednikiem między protokołem VoIP, a tradycyjną linią telefoniczną.

1000 Znaków do wykorzystania