Najpopularniejsze wiadomości i informacje dla miasta Łódź

Rozpoczynasz studia? Możesz dostać stypendium prezydenta miasta -  fot. CC0 license
Rozpoczynasz studia? Możesz dostać stypendium prezydenta miasta , fot. CC0 license

Wysoki poziom kształcenia, świetna infrastruktura dydaktyczna, programy stypendialne - do studiowania w Łodzi nikogo nie trzeba namawiać. Dla najzdolniejszych kandydatów na łódzkich studentów, miasto przygotowało stypendia naukowe. Mogą o nie wnioskować osoby, będące laureatami bądź finalistami ogólnopolskich olimpiad przedmiotowych i tematycznych. Łączny budżet przeznaczony na rok akademicki 2019/2020  wyniesie 270 tys. złotych. - Do tej pory na stypendia naukowe przeznaczyliśmy ponad 2 mln zł, a 151 osób już cieszy się, że było stypendystami prezydent Hanny Zdanowskiej. Ufam, że w tym roku dołączą do tego grona kolejni, bardzo zdolni studenci. 270 tys. zł to bardzo poważny argument. Chcemy, by stypendium naukowe  Prezydenta Miasta Łodzi stało się jeszcze jednym elementem zachęcającym do studiowania w Łodzi, bo Łódź, jak wszyscy wiedzą, jest najlepszym miejscem do rozpoczynania kariery zawodowej - mówi wiceprezydent Łodzi Krzysztof Piątkowski.

Nabór zgłoszeń do tegorocznej edycji programu stypendialnego potrwa do 31 lipca 2019 r. Elektroniczny wniosek stypendialny wraz wykazem olimpiad uprawniających do wzięcia udziału w programie, dostępny jest na stronie www.mlodziwlodzi.pl. Wypełniony dokument należy także wydrukować oraz dostarczyć wraz z wymaganymi załącznikami do Biura Rozwoju Gospodarczego i Współpracy Międzynarodowej UMŁ, przy al. Politechniki 32. Wyboru stypendystów dokona Komisja Stypendialna powołana przez Prezydent Hannę Zdanowska, a składająca się z przedstawicieli miasta oraz łódzkich uczelni publicznych. 

Stypendium naukowe Prezydent Miasta Łodzi to zresztą nie jedyne wsparcie finansowe dedykowane łódzkim studentom. Swoje oferty dla najzdolniejszych żaków przygotowały łódzkie uczelnie publiczne: - Do stypendiów fundowanych przez miasto, uczelnie dodają swoje. Proszę pamiętać, że najlepsi studenci mogą od samego początku toku studiowania liczyć na tzw. stypendia projakościowe, czyli stypendia za wyniki w nauce. Do tego pojawiają się także inne zachęty. Uniwersytet Łódzki inauguruje właśnie bardzo ciekawy program stażowy, przeznaczony dla 2,2 tysięcy studentów. W trakcie tego stażu student nie tylko zdobywa doświadczenie, ale może liczyć na stypendium w wysokości do 4,4 tys. zł. Inny program realizowany przez Uniwersytet Łódzki, a zachęcający do studiowania w Łodzi to "Zdolny uczeń, świetny student" - zaznacza dr hab. Tomasz Cieślak, prorektor ds. studenckich Uniwersytetu Łódzkiego. 

Jak podkreśla prorektor ds. organizacyjnych i studenckich Uniwersytetu Medycznego w Łodzi, prof. dr hab. n. med. Janusz Piekarski, w tej chwili coraz mniej trzeba już zachęcać do studiowania w Łodzi: - Naszymi ambasadorami są nasi absolwenci, którzy robią doskonałą reklamę Łodzi Akademickiej jako ośrodkowi niezwykle przyjaznemu studentom, gdzie doskonale się studiuje i fantastycznie się spędza czas. Ale mamy oczywiście oferty dla tych najlepszych: dla finalistów i laureatów olimpiad przedmiotowych. Są to m.in. stypendia finansowe oraz niższe opłaty za akademiki. 

Na przyciągnięciu do Łodzi najlepszych kandydatów na studentów zależy również Politechnice Łódzkiej: - Zapewniamy możliwości zarówno infrastrukturalne, jak i kompetencyjne, które są bardzo dobrze odbierane na rynku. Coraz silniej stajemy się Łodzią Akademicką. Tak naprawdę to ściąga do nas bardzo wielu kandydatów na studentów nie tylko z okolic Łodzi, ale z całej Polski. Ten wysiłek trzeba podtrzymywać i podejmować kolejne inicjatywy, takie jak m.in. stypendia naukowe Prezydenta Miasta Łodzi – tłumaczy dr hab. inż. Witold Pawłowski, prorektor ds. studenckich Politechniki Łódzkiej.   

Maksymalna wysokość stypendium Prezydenta Miasta Łodzi wynosi 1,5 tys. zł miesięcznie, a lista stypendystów zostanie opublikowana na stronie www.mlodziwlodzi.pl w październiku 2019 r.