Trwają prace przy rewitalizacji pałacu i ogrodu Izraela Poznańskiego -  fot. Paweł Łacheta
Trwają prace przy rewitalizacji pałacu i ogrodu Izraela Poznańskiego , fot. Paweł Łacheta

Obecnie kończy się remont konserwatorski na elewacji od strony ogrodu (elewacja zach. i północna) oraz od strony ul. Zachodniej. Do października br. zostaną odrestaurowane zabytkowe klatki schodowe oraz zostanie przeprowadzona konserwacja płytek zabytkowych w holu bocznym. 

Inwestycja w Pałacu Izraela Poznańskiego to nie tylko rewitalizacja samego budynku to również odnowienie przypałacowego ogrodu – mówi Dagmara Śmigielska, dyrektor Wydziału Kultury UMŁ.

Muzeum Miasta Łodzi przejęło opiekę nad ogrodem w 1992 roku i od tego czasu prowadzi prace nad przywróceniem jego świetności. W wyniku tych działań powstały dwa projekty konserwacji i odnowy opracowane przez dr inż. Halinę Jaroszewską (w 1998 roku i 2007 roku), które nawiązywały i interpretowały plany projektanta ogrodu, Leona Grabowskiego. Przeprowadzono inwentaryzację, waloryzację i wykonano plan zagospodarowania nasadzeniami roślinnymi po przeanalizowaniu dostępnego materiału ikonograficznego. Ogród znajdujący się przy pałacu Izraela Kalmanowicza Poznańskiego został 23 maja 2017 r. wpisany do rejestru zabytków województwa łódzkiego. Starania o wydanie takiej decyzji przez Łódzkiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków podjął Urząd Miasta Łodzi we współpracy z Muzeum Miasta Łodzi.

- Obecnie w ogrodzie trwają prace nad renowacją zabytkowego oświetlenia w postaci dwóch posągów, wykonanie nowych i przebudowę istniejących alejek ogrodowych – mówi Barbara Kurowska, dyrektor Muzeum Miasta Łodzi.

Muzeum Miasta Łodzi planuje cykl działań służących zachęceniu mieszkańców do częstego odwiedzania ogrodu w postaci sezonowych atrakcji m.in. w sezonie kwitnienia określonych roślin czy jesiennych przebarwień. W planach są również programy zwiedzania parku z przewodnikiem oraz wprowadzenie takich udogodnień jak choćby WiFi oraz tablice informacyjne poświęcone historii ogrodu.

Otwarcie ogrodu dla gości Muzeum zaplanowane zostało na 21 marca 2020 roku.

Łączny koszt inwestycji w ogrodzie to 1 600 000 zł

Łączny koszt inwestycji w Muzeum Miasta Łodzi wynosi 39 000 000 zł