Prawie 12 tysięcy absolwentów zaczęło "batalię" o miejsce w szkole średniej -  fot. Monika Pawlak / UMŁ
Prawie 12 tysięcy absolwentów zaczęło "batalię" o miejsce w szkole średniej , fot. Monika Pawlak / UMŁ

- Rekrutacja ma formę elektroniczną, ale jest bardzo ważna zmiana. Otóż kandydaci mogą wskazać dowolną liczbę szkół, a nie trzy, jak w latach ubiegłych. Ważne by po zalogowaniu w systemie wydrukować wniosek, podpisać i złożyć w sekretariacie szkoły wskazanej jako ta z pierwszej preferencji - tłumaczy Tomasz Trela, wiceprezydent Łodzi, dodając: - Oczywiście o przyjęciu nie decyduje kolejność zgłoszeń tylko liczba punktów z ocen na świadectwie i egzaminach, czasu jest dość, więc na pewno każdy zdąży dokumenty wypełnić i złożyć.

Rekrutacja elektroniczna trwa do 25 czerwca do godz. 12, ale listy zakwalifikowanych do wybranej szkoły czy jednej z wybranych będą znane 16 lipca.

- Uczulam także kandydatów, by po odebraniu świadectw szkolnych oraz zaświadczeń z wynikami egzaminów złożyli te dokumenty w szkole pierwszej preferencji. Mają na to czas do 25 czerwca, a zakończenie roku jest 21 czerwca, będzie więc kilka dni na uzupełnienie formalności - dodaje Berenika Bardzka, dyrektor Wydziału Edukacji.

Ten rok jest wyjątkowy pod względem liczby uczniów ubiegających się o miejsce w szkole ponadgimnazjalnej, ponieważ spotykają się dwa roczniki: kończących gimnazja oraz pierwszy kończący 8-klasową szkołę podstawową. W efekcie zamiast niespełna 4,1 tys. absolwentów w rekrutacji bierze udział ponad 11,8 tys. Oczywiście dla każdego jest przygotowane miejsce w szkole, ograniczona liczba jest w liceach oraz niektórych technikach z uwagi na warunki lokalowe. W szkołach zawodowych utworzonych zostanie tyle oddziałów klas pierwszych ilu będzie do nich chętnych.