Przykładowa wizualizacja projektu -  mat. 4Design architekci i inżynierowie
Przykładowa wizualizacja projektu , mat. 4Design architekci i inżynierowie

Firma Hocan Estate Sp. z o.o. zakupiła pod koniec ubiegłego roku opuszczoną kamienicę na rogu ulic P.O.W. i Składowej. Ze względu na fatalny stan kamienicy, nakazano jej rozbiórkę. Pierwotnie inwestor miał nadzieję na zachowanie oryginalnych fasad oraz mansardowego dachu, niestety ich degradacja okazała się zbyt dalece posunięta. Firma zapewnia jednak, że zgodnie z obowiązującym planem miejscowym ma zamiar uwzględnić wygląd oryginalnych fasad oraz mansardowego dachu przy budowie nowego obiektu, aby ten powszechnie znany narożnik kwartału zachował swoją bryłę oraz charakter, a w przyszłości stał się jedną z wizytówek miasta, witającą podróżnych nowego dworca Łódź Fabryczna. 

Budynek będzie miał funkcję usługową. Nie planuje się w nim mieszkań. Inwestor rozważa obecne kilka wariantów zagospodarowania. Projektowanie potrwa około roku. Wstępnie otwarcie przewidziane jest na drugą połowę 2021 roku.