Najpopularniejsze wiadomości i informacje dla miasta Łódź

Informuję, że Komenda Wojewódzka Policji w Łodzi organizuje konkurs dla wszystkich dzielnicowych garnizonu łódzkiego pod nazwą: „Najlepszy plan działania priorytetowego dzielnicowego województwa łódzkiego”.

Konkurs polega na wyborze trzech najbardziej efektywnych planów działań priorytetowych policjantów dzielnicowych/starszych dzielnicowych pełniących służbę w poszczególnych komendach powiatowych i miejskich Policji.

Organizatorem eliminacji na szczeblu Komendy Miejskiej Policji Łodzi jest Wydział Prewencji Komendy Miejskiej Policji w Łodzi. Celem konkursu jest m.in.:

- rozpowszechnienie wiedzy w społeczeństwie o działaniach „policjanta pierwszego kontaktu” na rzecz rozwiązywania problemów w obszarze bezpieczeństwa

- promowanie najbardziej efektywnych planów priorytetowych

- wyłonienie najbardziej kreatywnych dzielnicowych pełniących służbę w Komendzie Miejskiej Policji Łodzi

Wyłonienie najlepszych dwóch funkcjonariuszy, którzy będą reprezentować KMP w Łodzi na szczeblu wojewódzkim odbędzie się w dniach 24, 25, 26.04.2018 r.