Sejm przyjął ustawę, która zakazuje handlu w niedzielę, 24 grudnia, więc duże sklepy tego dnia będą zamknięte. Jednocześnie przeniósł tę niedzielę handlową na 10 grudnia, co oznacza że w grudniu handlowe niedziele wypadają 10 i 17 grudnia.