Subwencja oświatowa na 2023 rok to 919,5 mln zł, natomiast zaplanowane wydatki ogółem wynoszą ponad 1,5 mld zł i stanowią 24 proc. ogółu zaplanowanych wydatków miasta na ten rok.

Wydatki na edukację rosną co roku, ale tegoroczne są na rekordowo wysokim poziomie. Składa się na to szereg elementów niezależnych od samorządu, czyli szalejąca inflacja, rosnące koszty energii, ciepła i gazu, które podnoszą znacznie koszty utrzymania placówek oświatowych. Tegoroczna subwencja oświatowa wzrosła o blisko sto milionów zł, ale nadal jest za niska, by wystarczyła choćby na wydatki subwencjonowane, do których miasto dołoży z własnego budżetu ponad 300 milionów.