Podczas wykonywania zadań służbowych funkcjonariusze z Komendy Miejskiej Policji w Łodzi zaangażowani są m.in. w zapewnienie porządku publicznego w rejonie stadionów i innych obiektów sportowych podczas imprez masowych. Funkcjonariusze czuwają nad bezpieczeństwem kibiców i pilnują, aby przed w trakcie i po zakończeniu meczów i innych rozgrywek nie dochodziło do zbiorowych naruszeń prawa.

Szczególnie dużym wyzwaniem organizacyjnym jest zabezpieczenie rozgrywek I-ligi piłkarskiej, w której uczestniczą obie łódzkie drużyny. W zakończonym sezonie rozgrywek działania łódzkich funkcjonariuszy zostały zauważone i uwieńczone miłym gestem. 30 listopada 2021 roku na ręce Komendanta Miejskiego Policji w Łodzi insp. Dariusza Dziurki przekazany został okolicznościowy puchar przekazany z Polskiego Związku Piłki Nożnej. Wyróżnienie podkreśla duże zaangażowanie funkcjonariuszy Komendy Miejskiej Policji w Łodzi w przedsięwzięciach związanych z poprawą bezpieczeństwa na stadionie piłkarskim przy Piłsudskiego w trakcie trwania rozgrywek ligowych w sezonie 2020/2021. Wręczenie nagrody jest podkreśleniem skuteczności działań policji, jak również stanowi motywację do dalszych starań na rzecz bezpieczeństwa użytkowników łódzkich obiektów sportowych.

kom. Marcin Fiedukowicz

  • Puchar w ramach podziękowania dla łódzkich policjantów.