Najpopularniejsze wiadomości i informacje dla miasta Łódź

19 maja 2020 r. dyrektor Pogotowia Opiekuńczego nr 1 w Łodzi w imieniu swoim i pracowników ośrodka, złożył na ręce Komendanta VI Komisariatu Policji mł. insp. Jacka Błaszczyka podziękowania za dotychczasową współpracę.

Ten miły gest jest ukoronowaniem wielu lat wspólnych działań policjantów Ogniwa ds Nieletnich i Patologii widzewskiego komisariatu i kadry pedagogicznej pogotowia. Dzieci i młodzież przebywająca w placówce obarczona jest wieloma problemami, dlatego tak ważna jest konsekwencja i szybkość w podejmowaniu odpowiednich środków wychowawczych pozwalających na zminimalizowanie negatywnych zachowań. Licząc na tak owocną współpracę w przyszłości, serdecznie dziękujemy za docenienie starań funkcjonariuszy.