Sąd - zdjęcie ilustracyjne -  fot. Archiwum UMŁ / Radosław Jóźwiak

Jak poinformował dyrektor Wydziału Spraw Obywatelskich Grzegorz Szatiło, na 284 ławników zgłosiło jak dotąd 125 kandydatów. Po weryfikacji nowi ławnicy obejmą obowiązki na 4-letnią kadencję 2020-2023.

Kto może zostać ławnikiem wyjaśnia Agnieszka Mikołajczyk z WSO UMŁ: każdy, kto posiada obywatelstwo polskie i korzysta z pełni praw cywilnych i obywatelskich, jest nieskazitelnego charakteru, ukończył 30 lat, jest zatrudniony, prowadzi działalność gospodarczą lub mieszka w miejscu kandydowania co najmniej od roku, nie przekroczył 70 lat, jest zdolny, ze względu na stan zdrowia, do pełnienia obowiązków ławnika oraz posiada co najmniej wykształcenie średnie lub średnie branżowe. Do orzekania w sprawach z zakresu prawa pracy ławnikiem powinna być wybrana osoba wykazująca szczególną znajomość spraw pracowniczych.

Szczegółowe informacje  >>>

Karta zgłoszenia kandydata na ławnika sądowego wraz wymaganymi dokumentami przyjmowane są: od poniedziałku do piątku (we wtorki od godz. 9 do godz. 17, w pozostałe dni od godz. 8 do godz. 16) w Wydziale Spraw Obywatelskich w Departamencie Obsługi i Administracji UMŁ przy ul. Sienkiewicza 5 w Łodzi, pok. 205, II piętro.

Szczegółowych informacji dotyczących naboru kandydatów na ławników udzielają pracownicy Wydziału Spraw Obywatelskich UMŁ pod numerami telefonów: (42)638-46-01, (42)638-46-10, (42)638-46-41.