Łódź rewitalizuje i realizuje programy społeczne dla 100 osób " data-author="fot. Sebastian Glapiński / UMŁ" class="mfp-gallery" rel="gallery"> Łódź rewitalizuje i realizuje programy społeczne dla 100 osób " alt="Łódź rewitalizuje i realizuje programy społeczne dla 100 osób - fot. Sebastian Glapiński / UMŁ" src="/images/article/files/public/_processed_/0/2/csm_NZ7_1579_cf06e2395d.jpg" width="750" height="500" />
Łódź rewitalizuje i realizuje programy społeczne dla 100 osób , fot. Sebastian Glapiński / UMŁ

100 kolejnych osób zostanie objętych dwoma programami rewitalizacyjnymi, realizowanym przez miasto przy wsparciu Europejskiego Funduszu Społecznego i Studium Nowoczesnych Technologii Szkoleniowo-Wdrożeniowych. Projekty opiewają na łączną kwotę prawie 1,8 mln zł, z czego 1,5 mln zł pochodzić będzie z unijnych środków. Projekty przewidziane są do końca kwietnia przyszłego roku. 

- Często o rewitalizacji mówimy w kontekście remontów czy przebudowy przestrzeni publicznej. Ale to przecież przede wszystkim praca z lokalną społecznością. Zależy nam na tym, abyśmy rozwiązywali na obszarach rewitalizowanych potencjalne kryzysy społeczne. Dlatego po raz kolejny podpisujemy umowy w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego na rewitalizację społeczną. Tym razem obejmą one 100 osób - powiedziała dyrektor Biura ds. Rewitalizacji UMŁ Joanna Skrzydlewska.

"Łódzka Rewitalizacja Społeczna" i "Szansa dla Ciebie - aktywizacja zawodowa mieszkańców obszaru rewitalizacji Miasta Łodzi" to projekt współfinansowany przez EFS. Uczestnikami projektów mogą być osoby bezrobotne lub bierne zawodowo w wieku powyżej 30 i 50 lat, znajdujące się w szczególnie trudnej sytuacji na rynku pracy, w tym kobiety, długotrwale bezrobotni, osoby z niepełnosprawnościami i o niskich kwalifikacjach. Celem projektów jest wsparcie aktywności zawodowej i przywrócenie na rynek pracy łącznie 100 osób bezrobotnych i biernych zawodowo, zamieszkujących obszar rewitalizacji lub przeniesionych w związku z wdrażaniem procesu rewitalizacji.

- Oferujemy szerokie, zindywidualizowane wsparcie dla osób, które będą objęte projektami. Chodzi nie tylko o szkolenia kompetencyjne, ale też pobudzenie do aktywności czy pomoc psychologiczną. Po prostu poddajemy im rękę - powiedziała Joanna Szyszkiewicz ze Studium Nowoczesnych Technologii Szkoleniowo-Wdrożeniowych, które realizuje te projekty.

- To jest 13 i 14 umowa w ramach EFS. Łącznie wszystkie umowy opiewały na kwotę 18 mln zł, z czego 15 mln zł to były środki unijne. Każda z tych umów ma znaczenie, bo chociażby ostatnio udało nam się zrealizować tę, dzięki której 17 pań przeszło szkolenie na opiekunki i dziś pomagają osobom starszym w Domach Pomocy Społecznej - dodał z-ca dyrektora Biura Strategii UMŁ Miasta Sławomir Granatowski.

Informacje o projektach można uzyskać na stronie Studium, w jego siedzibie przy ul. Pomorskiej 40 oraz w Urzędzie Miasta Łodzi: w Biurze ds. Rewitalizacji i Biurze Strategii Miasta.