Najpopularniejsze wiadomości i informacje dla miasta Łódź

Zakład Kryminalistyki Uniwersytetu Łódzkiego wspólnie z tym razem z Prokuraturą Krajową, Komendą Główną Policji, Komendą Wojewódzką Policji w Łodzi organizuje w dniach 26-28 września 2018 roku kolejną III Ogólnopolską Konferencję Naukową poświęconą tzw. „Policyjnym Archiwom X”.

Dwie poprzednie edycje odbyły się w dniach 26-27 marca 2015 roku oraz w dniach 15-16 grudnia 2016 roku i spotkały się z bardzo pozytywnym odbiorem. Konferencja poświęcona jest szeroko rozumianej tematyce związanej ze skutecznym podejmowaniem, po latach postępowań przygotowawczych, umorzonych z powodu nie wykrycia sprawców, zarówno na podstawie śladów kryminalistycznych zabezpieczonych przed laty, które dziś możemy zidentyfikować, jak również dzięki źródłom osobowym oraz ciężkiej pracy analitycznej, dochodzeniowej i operacyjnej. Na konferencji będą omówione problemy prawne, a także zagadnienia taktyczne i techniczne związane z takimi postępowaniami.


Jak pokazuje doświadczenie nasza Konferencja jest platformą, dzięki której jest możliwe spotkanie przedstawicieli środowisk naukowych z przedstawicielami Policji, Prokuratury i sądów w celu wymiany doświadczeń oraz wypracowania metod pozwalających na skuteczniejsze podejmowanie lub wznawianie umorzonych postępowań. Konferencja jest również miejscem, w którym studenci prawa - przyszli prokuratorzy i sędziowie - mogą spotkać się z praktykami, którzy w codziennej służbie i pracy rozwiązują "zagadki kryminalne". Naszymi prelegentami będą m.in. przedstawiciele Komendy Głównej Policji, Komendy Wojewódzkiej Policji w Łodzi i innych garnizonów Policji, w tym funkcjonariusze policyjnych Zespołów ds. Przestępstw Niewykrytych zwanych potocznie "Archiwami X", oraz biegli kryminalistyki różnych specjalności z policyjnych i prywatnych laboratoriów, prokuratorzy z jednostek z całego kraju, wybitni karniści i kryminalistycy Uniwersytetu Łódzkiego i innych uczelni wyższych z kraju.

 

Program konferencji naukowej „Policyjne Archiwa X”zorganizowanej przez Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego, Prokuraturę Krajową, Komendę Główną Policji i Komendę Wojewódzką Policji w Łodzi
Łódź, 26-28 września 2018 roku

 
26 września 2018 roku
 
10.00–10.20 Uroczyste otwarcie I dnia konferencji przez Dziekana Wydziału Prawa i Administracji dr hab. Agnieszkę Liszewską, prof. UŁ, Dyrektora Biura Prokuratora Krajowego Prokuratora Prokuratury Krajowej Jarosława Dusia, Dyrektora Biura Kryminalnego Komendy Głównej Policji nadkom. Piotra Janika, Komendanta Wojewódzkiego Policji w Łodzi insp. Andrzeja Łapińskiego, Kierownika Zakładu Kryminalistyki UŁ b. prok. prof. dr hab. Bogusława Sygita, Przewodniczącą Studenckiego Koła Kryminalistyków UŁ Panią Zofię Kubalę.
                          
10.20–12.20 Panel I Prowadzący: podinsp. Rafał Mrozowski (Zastępca Naczelnika WKS KWP w Łodzi) i asp. szt. Violetta Antczak-Szlosarek (Kierownik Sekcji Badań Dokumentów LK KWP w Łodzi).
10.20–10.40 – nadkom. dr Michał Białęcki (Naczelnik Wydziału Dochodzeniowo-Śledczego Biura Kryminalnego Komendy Głównej Policji) – „Funkcjonowanie w Policji Zespołów do Spraw Przestępstw Niewykrytych”.
10.40–11.00 – dr hab. Dariusz Świecki (prof. Uniwersytetu Łódzkiego, Sędzia Sądu Najwyższego) – „Wprowadzanie i przeprowadzanie dowodów w procesie karnym uzyskanych w wyniku kontroli operacyjnej”.
11.00–11.20 – dr hab. Jarosław Moszczyński (prof. Uniwersytetu Warmińsko - Mazurskiego) – „Rozwój daktyloskopijnych metod wizualizacyjnych – większe szanse na ujawnianie starych śladów”.
11.20–11.40 – mł. insp. Edyta Kot (Kierownik Zakładu Daktyloskopii Centralnego Laboratorium Kryminalistycznego Policji) – „AFIS – wykrywcza baza danych w Polsce”.
11.40–12.00 – podinsp. Jarosław Piotrowski (Zakład Szkoleń Specjalnych Centrum Szkolenia Policji w Legionowie) – „Policyjne Zbiory Daktyloskopijne w kontekście podstaw prawnych daktyloskopowania”.
12.00–12.20 – dr Małgorzata M. Żołna (członek Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Kryminalistycznego, biegły sądowy z zakresu kryminalistycznej rekonstrukcji zdarzeń drogowych) – „Poznać odpowiedzi przed zadaniem pytań, czyli rzecz o magicznych uzdolnieniach biegłych”.
 
12.20–12.30 Przerwa kawowa
 
12.30–14.15 Panel II Prowadzący: nadkom. dr Michał Białęcki (Naczelnik Wydziału Dochodzeniowo-Śledczego Biura Kryminalnego Komendy Głównej Policji) i mł. insp. Grzegorz Marny (Zespół ds. Przestępstw Niewykrytych Wydziału Dochodzeniowo-Śledczego Biura Kryminalnego Komendy Głównej Policji).
12.30-12.50 – mł. insp. dr n. med. Magdalena Spólnicka (Kierownik Zakładu Biologii Centralnego Laboratorium Kryminalistycznego Policji) – „Przyszłość w kryminalistycznej analizie DNA”.
12.50-13.10 – asp. szt. Radosław Grześkowiak (Zakład Służby Kryminalnej Szkoły Policji w Pile) – „Analiza przydatności śladów (materiału dowodowego) “Policyjnych Archiwum X” a wnioskowanie kategoryczne w badaniach traseologicznych”.
13.10–13.30 – mgr Artur Bujak (Starszy Specjalista Zakładu Badań Dokumentów i Technik Audiowizualnych Centralnego Laboratorium Kryminalistycznego Policji) – „Obszary badawcze Zakładu Badań Dokumentów i Technik Audiowizualnych”.
13.30–13.50 – nadkom. dr Adam Grajewski (Wydział Kryminalny Biura Kryminalnego Komendy Głównej Policji) – „Metodyka poszukiwania zakopanych zwłok, zastosowanie doświadczeń archeologii w kryminalistyce”.
13.50–14.10 – podinsp. Ewa Lewandowska (Zakład Badań Dokumentów i Technik Audiowizualnych Centralnego Laboratorium Kryminalistycznego Policji) – „Identyfikacja lub typowanie osób na podstawie badań antroposkopijnych”.
14.10–14.15 – Dyskusja
 
14.15–15.00 Przerwa obiadowa
 
15.00–17.10 Panel III Prowadzący: podinsp. Rafał Mrozowski (Zastępca Naczelnika WKS KWP w Łodzi) i asp. szt. Violetta Antczak-Szlosarek (Kierownik Sekcji Badań Dokumentów LK KWP w Łodzi).
15.00–15.45 – POK Franko Schneider i PHK dr Axel Uhlig (LKA Brandenburg) – „Przypadek zabójstwa Andrei Steffen”.
15.45–16.05 – asp. szt. Janusz Majczak (LK KWP w Łodzi) – „Zastosowanie progresji wiekowej w sprawach poszukiwawczych”.
16.05–16.25 – kom. Kamil Bubień (Wydział Dochodzeniowo-Śledczy Komendy Wojewódzkiej Policji w Kielcach) – „Zabójstwo Anny T. w dniu 04.05.2014 r. w Starachowicach – studium przypadku”.
16.25–16.45 – asp. Michał Pietras (Wydział Kryminalny Komendy Wojewódzkiej Policji w Poznaniu), nadkom. Bernadeta Kania (Wydział Dochodzeniowo-Śledczy Komendy Wojewódzkiej Policji w Poznaniu – „Studium przypadku – zabójstwo Józefa Janeckiego”.
16.45–17.05 – asp. szt. Andrzej Jarosz (Wydział Kryminalny Komendy Wojewódzkiej Policji w Lublinie) – „Ponowne badania zabezpieczonych dowodów rzeczowych w celu uzyskania profilu DNA, na przykładzie wykrytego śledztwa dotyczącego potrójnego zabójstwa w Opolu Lubelskim”.
17.05–17.10 – Dyskusja
 
 
27 września 2018 roku
 
09.00 –09.10
Otwarcie II dnia konferencji
09.10–10.30 Panel IV Prowadzący: dr hab. Jerzy Duży (Prokurator Okręgowy w Bydgoszczy, Collegium Medicum UMK w Bydgoszczy)
9.10-9.30 – dr Michał Kurowski (prokurator Prokuratury Okręgowej w Łodzi delegowany do Departamentu do Spraw Przestępczości Zorganizowanej i Korupcji  Prokuratury Krajowej) – „Tożsamość czynu w świetle instytucji wznowienia i podjęcia umorzonego postępowania przygotowawczego”
9.30–10.00 – Sławomir Głuszek (prokurator Prokuratury Rejonowej w Inowrocławiu delegowany do Prokuratury Okręgowej w Bydgoszczy) - „Niewyjaśnione zabójstwo; łyżka dziegciu w beczce miodu”
10.00–10.30 – Bartosz Wieczorek (Zastępca Prokuratora Rejonowego Toruń Centrum - Zachód w Toruniu) – „Zbrodnia wydobyta spod ziemi”
 
10.30 - 11.00 Przerwa kawowa
 
11.00–13.00 Panel V Prowadzący: dr hab. Radosław Krajewski (prof. Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy)
11.00–11.30 – Karina Spruś (prokurator Prokuratury Rejonowej w Tarnowskich Górach delegowana do Prokuratury Okręgowej w Gliwicach) – „O włos od zbrodni doskonałej”
11.30–12.00 – Mirosław Wałęza (prokurator Prokuratury Rejonowej Bydgoszcz – Północ) -„Zabójstwo babuszki”
12.00 – 12.30 – Blanka Uracz (prokurator Prokuratury Rejonowej w Świdnicy delegowana do Prokuratury Okręgowej w Świdnicy) - “Zabójstwo Zenona K.”
12:30–13:00 – Dyskusja
 
13.00-14.30 Przerwa obiadowa
 
14.30–16.00 Panel VI Prowadzący: prof. dr hab. Bogusław Sygit (b. prokurator, Kierownik Zakładu Kryminalistyki WPiA UŁ), dr Michał Kurowski (prokurator Prokuratury Okręgowej w Łodzi delegowany do Departamentu do Spraw Przestępczości Zorganizowanej i Korupcji Prokuratury Krajowej; Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego)
14.30–15.00 – Robert Gabryszak (prokurator Prokuratury Okręgowej w Zielonej Górze) - „Sprawa kelnerki z Topazu”
15.00–15.30 – Tomasz Dorosz (prokurator Prokuratury Okręgowej w Krakowie delegowany do Małopolskiego Wydziału Zamiejscowego Departamentu do Spraw Przestępczości Zorganizowanej i Korupcji Prokuratury Krajowej) – „Zabójstwo nieujawnione”
15.30– 16.00 – Wiesław Dworczak (Prokurator Okręgowy w Świdnicy) – „Skazanie bez zwłok”
16.00–16.30 – wystąpienie Pana Prokuratora Bogdana Święczkowskiego Pierwszego Zastępcy Prokuratora Generalnego Prokuratora  Krajowego.
16.30 – 17.00 Przerwa kawowa
 
17.00 – 19.00 Jubileusz Pana Profesora Bogusława Sygita
 
 
28 września 2018 roku
 
09.00 –09.10
Otwarcie III dnia konferencji
 
09.10–10.30 Panel VII Prowadzący: dr hab. Radosław Olszewski (prof. UŁ, prodziekan Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego)
09.10-09.30 – dr Józef Gurgul (Prokurator Prokuratury Generalnej w stanie spoczynku) – „Kryminalistyka a prawo okiem kryminalistyka”
09.30-09.50 – dr hab. Wojciech Filipkowski (prof. Uniwersytetu w Białymstoku) –
„Potencjalne wykorzystanie ustrukturyzowanych technik analitycznych w budowaniu wersji śledczych”
09.50-10.10 – dr hab. Maciej Trzciński (prof. Uniwersytetu Wrocławskiego), mgr Artur Kubacki (biegły sądowy Sądu Okręgowego w Katowicach) – „Praktyczne działania związane z poszukiwaniami ukrytych zwłok”
10.10-10.30 – dr Bogdan Lach (Uniwersytet Humanistycznospołeczny SWPS) – „Inscenizacje na miejscach zabójstw w sprawach sprzed lat”
10.30-11.00 – Dyskusja
 
10.40 - 11.00 Przerwa kawowa
 
11.00–11.50 Panel VII Prowadzący dr Zbigniew Wardak (Uniwersytet Łódzki)
11.00-11.20 –11.20-11.40 – dr Alfred Staszak (Uniwersytet Zielonogórski) – „W oczekiwaniu na nowe możliwości badawcze kryminalistyki”
11.40-12.00 – dr Andrzej Gawliński (Uniwersytet Warmińsko - Mazurski) – „Czynności sprawców zabójstw podejmowane ze zwłokami w celu uniknięcia odpowiedzialności karnej – omówienie wyników badań”
12.00–12.20 – nadkom. dr Adam Grajewski (Wydział Kryminalny Biura Kryminalnego Komendy Głównej Policji) –„Zasadność i skuteczność działania Policji w przedawnionych sprawach kradzieży zabytków”
12.20-12.40 – dr Piotr Arkuszewski (Zakład Chirurgii Doświadczalnej UMed w Łodzi), Marcin Jeleniewski (student UMed w Łodzi), mgr Karol Kłosiński (Zakład Chirurgii Doświadczalnej UMed w Łodzi), kom. mgr inż. Jakub Kowalczyk (Naczelnik Wydziału Dochodzeniowo-Śledczego Komendy Miejskiej Policji w Łodzi), dr Ewa Meissner (Zakład Medycyny Sądowej UMed w Łodzi), Joanna Zielińska (studentka UMed w Łodzi), Małgorzata Zielińska (Klinika Neurologii UMed w Łodzi), „Tragedia w Dolinie Jaworowej – nieprawdopodobny zbieg okoliczności czy zabójstwo doskonałe?”
12.40-13.00 – podkom. Paweł Leśniewski (Zakład Służby Kryminalnej Szkoły Policji w Pile ) – „Ślady entomologiczne – studium przypadku: od owada dorosłego do sprawcy zgwałcenia”
13.00-13.20 – kom. dr Marcin Fiedukowicz (Komenda Miejska Policji w Łodzi) – „Śledztwo w sprawie zaginięcia Oli - profil samobójcy”
13.20-13.40 – Dyskusja
 
13.40-14.40 Przerwa obiadowa
 
14.40–16.10 Panel VIII Prowadzący dr Piotr Grzegorczyk (Uniwersytet Łódzki)
14.40-14.55 – mgr Bartłomiej Błaszczyk (doktorant WPiA UŁ) – „Ograniczenia dawnych metod śledczych jako przeszkoda w wyjaśnianiu starych spraw”
14.55-15.10 – mgr Monika Janasik (Studenckie Koło Kryminalistyków WPiA UŁ) – „O pojęciu zbrodni doskonałej”
15.10-15.25 – Tomasz Berdzik (Akademia im. Andrzeja Frycza – Modrzewskiego) – „Analiza modus operandi i próba ustalenia motywacji sprawcy na podstawie studium przypadku niewyjaśnionej zbrodni z Krakowa - kryptonim „Skóra”
15.25-15.40 – Hubert Wojciechowski (Studenckie Koło Kryminalistyków WPiA UŁ) – „Motyw ideologiczny zbrodni. Studium przypadku zamachu Andersa Breivika”
15.40-15.55 – Katarzyna Jagodzińska (Studenckie Koło Kryminalistyków WPiA UŁ) – „Przypadek Urszuli Olszowskiej”
15.55-16.10 – Tomasz Tomaszewski (student WPiA UŁ) – „Porównanie uprawnień Prokuratora i Prokuratora Generalnego z art. 327 k.p.k. i art. 328 k.p.k.”
16.10-16.20 – Dyskusja
 
16.20-16.30 Zakończenie Konferencji

źródło: KWP w Łodzi