Poniżej prezentujemy bieżące pomiary jakości powietrza dla naszego miasta. Zapraszamy do śledzenia tej zakładki. Zobaczysz tutaj najaktualniejsze dane czujników i czy w powietrzu znajduje się smog.