Radni udzielili wotum zaufania burmistrzowi Jakubowskiemu
27 czerwca radni miejscy podjęli decyzję o udzieleniu wotum zaufania i absolutorium burmistrzowi Robertowi Jakubowskiemu. Podczas sesji burmistrz przedstawił raport o stanie gminy za 2023 rok, omawiając kluczowe inwestycje i działania. Spotkanie było pełne podziękowań i gratulacji, odzwierciedlających zadowolenie radnych z pracy burmistrza.

Raport burmistrza: Inwestycje i działania gminy

Na sesji absolutoryjnej Rady Miejskiej, burmistrz Robert Jakubowski przez niemal godzinę prezentował raport o stanie gminy za 2023 rok. W swojej prezentacji skupił się na najważniejszych inwestycjach oraz działaniach podejmowanych przez gminę. Jakubowski przedstawił również wyniki pracy jednostek podległych urzędowi. Jak podkreślił, 2023 rok był szczególnie owocny pod względem realizacji projektów inwestycyjnych, których wartość sięgnęła 60 milionów złotych.

Jednym z kluczowych projektów była budowa FunLabu oraz przebudowa linii tramwajowej, które już teraz zyskują uznanie mieszkańców. Radny Michał Szymczak podkreślił, że FunLab przyciągnął tłumy na różnorodne wydarzenia, takie jak pikniki, koncerty czy Mistrzostwa Polski w siatkówce.

Pozytywna opinia Regionalnej Izby Obrachunkowej i Komisji Rewizyjnej

Regionalna Izba Obrachunkowa w Łodzi wydała pozytywną opinię na temat wykonania budżetu za 2023 rok. Również Komisja Rewizyjna wyraziła swoje poparcie, składając wniosek o udzielenie absolutorium burmistrzowi. Przewodniczący komisji, Marek Łopaciński, zauważył, że członkowie komisji jednogłośnie opowiedzieli się za pozytywną oceną budżetu.

Radni miejscy również wyrazili swoje zadowolenie i jednogłośnie przyjęli wotum zaufania oraz absolutorium dla Roberta Jakubowskiego. W trakcie sesji padło wiele słów uznania dla burmistrza. Wiceprzewodnicząca Rady Miejskiej, Elżbieta Jabłońska, stwierdziła: „Jest pan świetnym menadżerem tego miasta”.

Wyrazy uznania dla burmistrza i jego zespołu

Spotkanie zakończyło się gratulacjami i podziękowaniami dla burmistrza oraz zespołu urzędników. Przewodnicząca Rady Miejskiej, Jadwiga Czekajewska, podkreśliła, że Robert Jakubowski jest nie tylko burmistrzem, ale także wizjonerem i pomysłodawcą wielu projektów. „To jest gospodarz, wizjoner i pomysłodawca większości najważniejszych projektów w tym mieście” – dodała.

Zastępca burmistrza, Łukasz Napieralski, zauważył, że ciężko będzie komukolwiek dorównać obecnemu burmistrzowi. Radny Konrad Sudra zwrócił uwagę na korzyści płynące z realizowanych inwestycji, które będą służyć mieszkańcom przez wiele lat.

Wyzwania finansowe i perspektywy na przyszłość

Radna Beata Szymonowicz zwróciła uwagę na trudności finansowe związane z oświatą. „Każdego roku dokładamy z budżetu miasta do oświaty, bo subwencja z budżetu państwa nam nie wystarcza. W 2023 dopłata nasza do oświaty to ponad 22 miliony zł” – wyjaśniała.

Skarbnik miasta, Anna Łosiak, podsumowała, że największe zaufanie burmistrzowi dali sami mieszkańcy, wybierając go na drugą kadencję. Na zakończenie sesji, Robert Jakubowski wyraził swoje podziękowania: „Miniony rok to ciężka i sukcesywna praca nas wszystkich, dlatego dziękuję radnym, pracownikom urzędu i jednostek miejskich, a przede wszystkim mieszkańcom, którzy wspierają nasze działania” – mówił burmistrz. Dodał też, że prace nad rozwojem miasta będą kontynuowane z równie dużym zaangażowaniem.


Według informacji z: Konstantynów Łódzki