Policjanci, pracownicy Policji oraz policyjni emeryci i renciści z całego kraju przybyli na Jasną Górę, by modlić się w intencji poległych podczas służby za bezpieczeństwo oraz przyszłość Ojczyzny i swego zawodu. W tegorocznych spotkaniach uczestniczył Komendant Główny Policji gen. insp. Jarosław Szymczyk i jego zastępcy. W uroczystościach wziął udział Komendant Wojewódzki Policji w Łodzi – nadinspektor Sławomir Litwin.

Komendant Wojewódzki Policji w Łodzi – nadinspektor Sławomir Litwin uczestniczył w uroczystych  Obchodach Święta Michała Archanioła – patrona Policji. Uroczystość rozpoczęła  się w samo południe na Placu Biegańskiego w Częstochowie od złożenia meldunku Komendantowi Głównemu Policji przez Dowódcę Kompanii Reprezentacyjnej Policji. Następnie Komendant Główny Policji generalny inspektor Jarosław Szymczyk wspólnie ze swoimi zastępcami: nadinspektorem Dariuszem Augustyniakiem, nadinspektorem Pawłem Dobrodziejem, nadinspektorem Romanem Kusterem i szefem śląskiego garnizonu nadinspektorem Romanem Rabsztynem złożyli wiązankę kwiatów pod pomnikiem Marszałka Józefa Piłsudskiego. Kwiaty złożyli również przedstawiciele policyjnych związków zawodowych NSZZ, Stowarzyszenia „Rodzina Policyjna 1939”, Stowarzyszenia Federacji Służb Mundurowych Rzeczypospolitej Polskiej oraz arcybiskup Adam Szal - metropolita przemyski.
W tym samym czasie delegacja z Komendy Miejskiej Policji w Częstochowie udała się z wiązanką do miejsca pamięci na Polanie Dębowej, gdzie złożyła hołd ofiarom zbrodni katyńskiej.

Po ceremonii kolumna uczestników przeszła w stronę Jasnej Góry. W drodze do sanktuarium, u podnóża Jasnej Góry, policyjni pielgrzymi złożyli kwiaty przed pomnikiem Błogosławionego Księdza Jerzego Popiełuszki i wzięli udział w Uroczystym Apelu pamięci w 83. rocznicę Zbrodni Katyńskiej przed Pomnikiem Nieznanego Żołnierza przy Alei Henryka Sienkiewicza. Tutaj też Kompania Reprezentacyjna Policji oddała 3 salwy honorowe.

Główne uroczystości odbyły się na jasnogórskich błoniach, gdzie o godzinie 13.15 rozpoczęła się Msza Święta w intencji środowiska policyjnego. Wspólnie z policyjnymi kapelanami mszę odprawił arcybiskup Adam Szal – metropolita przemyski.

Uczestnicy XXII Jasnogórskich Spotkań Środowiska Policyjnego po zakończonej Mszy oddali hołd policjantom pomordowanym w 1940 roku na Wschodzie przed płaskorzeźbą „Gloria Victis – Chwała zwyciężonym”. Następnie goście honorowi udali się przed cudowny obraz Matki Boskiej Jasnogórskiej Królowej Polski, gdzie w imieniu wszystkich uczestników złożyli wiązankę kwiatów i odmówili modlitwę, której przewodził arcybiskup Adam Szal.
Na zakończenie uroczystości generalny inspektor Jarosław Szymczyk Komendant Główny Policji oraz przewodniczący NSZZP Rafał Jankowski i arcybiskup Adam Szal dokonali wpisu do księgi pamiątkowej Komendy Miejskiej Policji w Częstochowie.

Organizatorem uroczystości był Społeczny Komitet Organizacji Jasnogórskich Spotkań Środowiska Policyjnego z przewodniczącym Rafałem Jankowskim na czele oraz Komenda Główna Policji i Policja Śląska.

Uroczystości uświetnił Chór Policji Garnizonu Warmińsko - Mazurskiego, Kompania Reprezentacyjna Policji, Kompania Honorowa, Orkiestra z Komendy Głównej i z Komendy Wojewódzkiej Policji z Katowic.