Zarządzanie – na Uniwersytecie WSB Merito Łódź. Poznaj specjalności na tym kierunku

Wszystko wskazuje na to, że zarządzanie, jako kierunek studiów, znów święci triumfy popularności. Interesuje się nim coraz więcej młodych osób, które muszą podjąć decyzję co do kierunku dalszej edukacji. Zarządzanie można studiować m.in. na Uniwersytecie WSB Merito w Łodzi – w dodatku na jednej z ciekawych specjalności.

Jakie są perspektywy zawodowe dla absolwentów zarządzania?

Absolwenci zarządzania mogą znaleźć pracę właściwie w każdej branży – zapotrzebowanie na specjalistów w tej dziedzinie szczególnie dobrze widać w branży finansowej, HR, IT czy marketingu. Po zarządzaniu można też bez większych przeszkód znaleźć pracę w branży logistycznej, produkcyjnej czy transportowej. Wszystko dzięki temu, że na zajęciach studenci uczą się nie tylko zarządzania procesami czy zespołami, ale również podejmowania decyzji w obszarze działań organizacji, rozpoznawania, diagnozowania i rozwiązywania problemów gospodarowania zasobami różnego rodzaju, a często także stosowania narzędzi marketingowych. To uniwersalny zestaw umiejętności, który będzie przydatny właściwie w każdej firmie; absolwent zarządzania znajdzie dzięki temu zatrudnienie zarówno w nowopowstałym start-upie, małym rodzinnym przedsiębiorstwie czy międzynarodowej korporacji.

Wiele zależy od wybranej specjalności

Warto oczywiście pamiętać, że wiele zależy od tego, jaką specjalność wybierze student. Na przykład w Uniwersytecie WSB Merito w Łodzi dostępne są takie „tradycyjne” specjalności jak zarządzanie zasobami ludzkimi czy ekonomia i zarządzanie przedsiębiorstwem, ale i takie jak:

  • International Business
  • Marketing, sprzedaż i PR
  • Zarządzanie firmą rodzinną
  • Zarządzanie przedsiębiorstwem
  • Zarządzanie w handlu i usługach
  • Zarządzanie zasobami ludzkimi

Dzięki temu studenci poszczególnych specjalności zdobywają wiedzę nie tylko z zakresu zarządzania, ale też – poznają procesy i specyfikę konkretnej branży. To niezwykle istotne, ponieważ pracodawcy chętniej zatrudniają osoby, które nie tylko mają potrzebne umiejętności z danej dziedziny, ale wiedzą też, czym charakteryzuje się branża, w której będą pracować.

Warto również zwrócić szczególną uwagę na dwie kolejne specjalności na zarządzaniu w WSB Merito w Łodzi – mowa o marketingu, sprzedaży i PR oraz specjalności e-business i media społecznościowe. Studenci, którzy wybiorą jedną z nich, będą przygotowani nie tylko do pracy na stanowiskach wiążących się z zarządzaniem zespołem czy projektem, ale też – do pracy na dowolnym stanowisku w marketingu (a zwłaszcza marketingu internetowym). Z opisem każdej ze specjalności na kierunku zarządzanie w WSB Merito Łódź można zapoznać się na stronie https://www.merito.pl/lodz/studia-i-szkolenia/studia-i-stopnia/kierunki-i-specjalnosci/zarzadzanie.

Możliwość zdobycia certyfikatów biznesowych czy doświadczenia biznesowego

Studenci kierunku zarządzanie w WSB Merito w Łodzi zyskają również możliwość zdobycia dodatkowych certyfikatów biznesowych – co z pewnością wzmocni ich późniejszą pozycję na rynku pracy. Oprócz tego zdobędą też doświadczenie biznesowe w ramach programu Yes4Yeti czy będą realizować zajęcia przy wykorzystaniu specjalistycznego oprogramowania. Warto to podkreślić, ponieważ w tym przypadku studenci zdobywają nie tylko wiedzę, ale też praktyczne umiejętności i doświadczenie, które potem wykorzystają w pracy. Tym samym nauka w WSB Merito w Łodzi będzie świetnym wyborem dla osób, którym zależy na jak najszybszym rozwoju kariery zawodowej i praktycznym wymiarze zajęć.