11 zdjęć
fot. LODZ.PL
fot. LODZ.PL
fot. LODZ.PL
fot. LODZ.PL
fot. LODZ.PL
ZOBACZ
ZDJĘCIA (11)

W ostatnim miesiącu drogowcy na całej długości torowiska tramwajowego rozebrali starą podbudowę z tłucznia, a następnie położyli warstwy z  ulepszonego podłoża. Ponadto wzdłuż ul. Strykowskiej wylali fundamenty pod nowe słupy trakcyjne, a na pozostałych odcinkach ułożyli kable trakcyjne.

Wyremontowano również budynek podstacji trakcyjnej w okolicach ul. Smugowej. Zdemontowane zostały chodniki oraz warstwa asfaltowa na kolejnych fragmentach (m.in. w okolicy skrzyżowań z ul. Marynarską, Źródłową i Sporną).

POLECAMY

Rzeka Lamus będzie wyciągnięta na powierzchnię - fot. ŁÓDŹ.PL
Podziemna rzeka Lamus będzie wydobyta na powierzchnię. Przepłynie przez park im. J. Kilińskiego
Tak ma wyglądać park Staromiejski - mat. LODZ.PL
Park Staromiejski na nowo: fontanny, altany, skatepark. Start prac jeszcze w wakacje [WIZUALIZACJE]

– Zaawansowanie prac modernizacyjnych ul. Wojska Polskiego przekroczyło już 30 procent. Od ul. Oblęgorskiej do ul. Głowackiego wykonano korytowanie pod nową jezdnię, takie same prace przeprowadzono też na skrzyżowaniu z ul. Źródłową. Zakończone zostały prace przy budowie nowych linii kablowych i kanałów technologicznych, a także kanalizacji ogólnospławnej i odwodnienia. Powstały dwa wyloty, które odprowadzą deszczówkę do kanału rzeki Łódki – mówi Agnieszka Kowalewska-Wójcik, dyrektor Zarządu Inwestycji Miejskich.

W najbliższym miesiącu kontynuowane będą prace rozbiórkowe na torowisku oraz budowa nowego podłoża. Planowane jest rozpoczęcie wylewania belek żelbetowych w powstającym odcinku torowiska zielonego. 

Prace drogowe skupią się na wykonaniu konstrukcji nowej jezdni w pobliżu skrzyżowań z ul. Źródłową, Marynarską, Oblęgorską i Głowackiego. Ekipy będą też budowały kolejne odcinki kanalizacji deszczowej i odwodnienia oraz magistrali wodociągowej w rejonie skrzyżowania z ul. Pankiewicza.

Jaka będzie nowa ul. Wojska Polskiego?

Po przebudowie arteria zyska nowy układ oraz torowisko tramwajowe. Wzdłuż zmodernizowanej ulicy powstaną chodniki z wydzieloną drogą dla rowerów i miejscami postojowymi dla samochodów. Pojawi się nowe oświetlenie oraz sygnalizacja świetlna. Nowa Wojska Polskiego to również zieleń. Zasadzonych zostanie 800 drzew (klonów, lip i dębów), 12 tys. krzewów, trawy ozdobne i kwiaty. Całości zmian dopełnią przystanki tramwajowe i zatoki autobusowe z wysokimi peronami ułatwiającymi pasażerom wsiadanie do pojazdów.

 

Częściowej modernizacji zostanie poddana ul. Zmienna, która ma obsługiwać ruch pojazdów w rejonie parkingu przy skrzyżowaniu z ul. Inflancką. 

 

Wszystkie prace zakończą się w IV kw. 2023 r. Inwestycja pochłonie ok. 134 mln zł, z czego ok. 65 mln zł to dofinansowanie unijne.

 


Projekt pn. "Budowa i przebudowa linii tramwajowej w ulicy Wojska Polskiego na odc. od ul. Franciszkańskiej do ul. Strykowskiej wraz z przebudową układu drogowego i niezbędnej infrastruktury oraz budową połączenia tramwajowego wzdłuż ul. Strykowskiej z przystankiem ŁKA Łódź-Marysin" realizowany w ramach umowy o dofinansowanie nr UDA-RPLD.03.01.02-10-0008/17-00 zawartej w dniu 10 lipca 2018 roku.

Projekt współfinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020.