Urodził się 2 stycznia 1933 r. w Łodzi, z którą był związany przez całe życie – od działacza ZMP, ZHP poprzez PZPR jako sekretarz dzielnicowy, I sekretarz Komitetu Łódzkiego i członek KC PZPR (1986–1989) oraz członek KC. Ponadto w latach 1978–1985 pełnił funkcję wojewody łódzkiego, a w latach 1983–1988 był sekretarzem generalnym Rady Obywatelskiej Budowy Pomnika Szpitala Centrum Zdrowia Matki Polki. W 1990 r. przystąpił do Sojuszu Lewicy Demokratycznej, a jeszcze w latach 2002–2006 sprawował mandat radnego w Łodzi. 

Trudne i dynamiczne czasy

Abstrahując od politycznych dywagacji, warto przypomnieć, że prezydentura Józefa Niewiadomskiego w Łodzi przypadła na trudne i dynamiczne czasy – zima stulecia, strajki robotników i studentów, a także okres ważnych inwestycji, kiedy to budowano m.in. szpital CZMP, trasę W–Z oraz osiedla mieszkaniowe na Retkini, Widzewie Wschodzie czy Radogoszczu. To wszystko składa się na obraz naszego miasta lat 70. i 80. XX w. oraz funkcjonowania władzy w czasach PRL. Pogrzeb Józefa Niewiadomskiego odbył się 14 sierpnia 2019 r. na cmentarzu Doły, a urna z prochami spoczęła w Alei Zasłużonych.