Pomijając mniejsze lub większe inwestycje z funduszy wyłącznie prywatnych, remontowanych jest obecnie aż 14 niebędących własnością miasta kamienic. Modernizacje są współfinansowane przez gminę dzięki dopłatom do remontów budynków w Specjalnej Strefie Rewitalizacji. 

Z jednej strony jest to rekord wszech czasów, a z drugiej to dopiero połowa tegorocznych planów. Dzięki wysokiej puli środków na dopłaty do remontów w SSR, która w 2022 r. przekroczyła 6 mln zł, do końca roku poprawi się stan łącznie 27 nieruchomości. W latach 2018–2021 rocznie udawało się dofinansować od 10 do 14 takich inwestycji, rozdysponowując środki o ponad połowę mniejsze – od 1,7 mln zł do 2,7 mln zł.

Remonty i renowacje fasad

Współfinansowane przez miasto są przede wszystkim remonty i renowacje fasad frontowych, elewacji widocznych dla przechodniów lub przejazdów bramowych wiodących na ogólnodostępne podwórza – części budynków na widoku publicznym. Preferowanie takich remontów ma swoje uzasadnienie, bowiem ich wykonanie zdecydowanie poprawia estetykę miasta, którą większość mieszkańców oraz przyjezdnych ocenia właśnie z perspektywy ulicy. Dotowane są także remonty i renowacje obiektów niemieszkalnych o wartości historycznej, np. kaplicy Karola Scheiblera na Starym Cmentarzu.

Do 15 października trwa nabór wniosków o dofinansowanie remontów w SSR na rok 2023. Niezbędne formularze oraz poradnik dla ubiegających się o dotacje można znaleźć w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta Łodzi. Wnioskodawcy mogą liczyć na pokrycie nawet 50% kosztów prac. 

Więcej informacji: NA STRONIE

Trwające remonty:

 • al. 1 Maja 11,
 • ul. Piramowicza 2,
 • ul. Narutowicza 51,
 • ul. Narutowicza 42,
 • ul. Pomorska 10,
 • ul. Próchnika 9,
 • ul. Nawrot 2A,
 • ul. Więckowskiego 48,
 • ul. Lipowa 5,
 • ul. Traugutta 12,
 • ul. Gdańska 44,
 • ul. Piotrkowska 125,
 • ul. Kopernika 46,
 • ul. Moniuszki 6/8,
 • ul. Ogrodowa 43 (kaplica Scheiblera),
 • ul. Sienkiewicza 60.