W ramach programu Korpus Wsparcia Seniorów Łódź będzie realizowała projekt „Teleopieka dla Łódzkich Seniorów”, którym objętych zostanie 500 mieszkańców Łodzi w podeszłym wieku. Będą to osoby po przebytych udarach, zawałach, a także seniorzy narażeni na utratę przytomności, mający problemy z pamięcią wynikające z przebytych chorób lub zabiegów. Przystąpić do niego mogą też niepełnosprawni oraz samotnie mieszkające osoby.

Opaska bezpieczeństwa pozwoli seniorowi sprawdzać podstawowe parametry życiowe – temperaturę, tętno, saturację – oraz mierzyć aktywność fizyczną. Urządzenie umożliwi też wykrycie upadku oraz błyskawiczne powiadomienie służb ratowniczych w sytuacji zagrożenia życia (przycisk SOS). Sprzęt pozwoli również na komunikację ze specjalnym centrum monitoringu i opiekunami.

Nabór chętnych do udziału w projekcie rozpocznie się 13 lipca. Informacji na ten temat udziela Oddział ds. Polityki Senioralnej Wydziału Zdrowia i Spraw Społecznych Urzędu Miasta Łodzi – tel. 42 638 47 30.

Program finansowany jest z budżetu państwa w ramach funduszu przeciwdziałania COVID-19.