Jazda po alkoholu – zwróć się o pomoc do adwokata

Oskarżenie o jazdę po alkoholu to nie koniec świata. Dobry adwokat może pomóc uzyskać warunkowe umorzenie postępowania lub obniżenie kary za prowadzenie samochodu w stanie po użyciu alkoholu lub w stanie nietrzeźwości.

Jazda samochodem w stanie po użyciu alkoholu a jazda samochodem w stanie nietrzeźwości

To dwa odmienne czyny, z których pierwszy stanowi wykroczenie, a drugi przestępstwo. Różnią się stężeniem alkoholu we krwi kierowcy oraz grożącą za ich popełnienie karą. Jeśli we krwi prowadzącego pojazd jest od 0,2 do 0,5 promila (czyli 0,1-0,25 mg alkoholu na 1 dm3 wydychanego powietrza) oznacza to, że kierowca prowadził samochód w stanie po użyciu alkoholu i tym samym popełnił wykroczenie. Grozi za to areszt od 5 do 30 dni, grzywna od 2 500 zł do 30 000 zł oraz zakaz prowadzenia samochodów od 6 miesięcy do 3 lat.

Natomiast jeżeli stężenie alkoholu we krwi przekracza 0,5 promila alkoholu we krwi (czyli powyżej 0,25 mg alkoholu na 1 dm3 wydychanego powietrza) oznacza to że kierowca prowadziłsamochód w stanie nietrzeźwości i tym samym popełnił przestępstwo. Za czyn ten grozi kara pozbawienia wolności do lat 2, kara ograniczenia wolności lub grzywna. Sąd orzeka przy tym również środki karne w postaci zakazu prowadzenia pojazdów na okres od 3 do 15 lat oraz świadczenie pieniężne na rzecz Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej w wysokości od 5 000 zł do nawet 60 000 zł.

W jaki sposób adwokat może pomóc w sprawie o jazdę po alkoholu?

Jak widać rozpiętość kar i środków karnych grożących za prowadzenie samochodu po użyciu alkoholu lub w stanie nietrzeźwości jest spora. Niewiele osób zdaje sobie sprawę, że dobry adwokat jest w stanie złagodzić wymiar kary. Przede wszystkim jednak pomoc adwokata jest nieoceniona jeżeli staramy się o warunkowe umorzenie postępowania. Takie zakończenie sprawy jest najlepszym z możliwych rozwiązań w sprawie o prowadzenie pojazdu pod wpływem alkoholu. Wydając wyrok warunkowo umarzający postępowanie sąd może bowiem orzec zakaz prowadzenia pojazdów maksymalnie do 2 lat. Zakaz może być również orzeczony na okres 1 roku (dzięki czemu nie będziemy musieli ponownie zdawać egzaminu na prawo jazdy, a po jego zakończeniu automatycznie odzyskamy uprawnienia). W szczególnie uzasadnionych przypadkach sąd może nawet odstąpić od orzekania zakazu prowadzenia pojazdów. Ponadto, w przypadku warunkowego umorzenia postępowania sąd może orzec świadczenie pieniężne w kwocie poniżej 5000 zł. Co również istotne, taki wyrok nie jest wyrokiem formalnie skazującym i nic nie stoi na przeszkodzie aby po jego orzeczeniu uzyskać zaświadczenie o niekaralności. Dlatego warto zwrócić się o pomoc do profesjonalisty. Dobry adwokat od jazdy po alkoholu pomoże ocenić sytuację, określi szanse na uzyskanie korzystnego wyroku oraz przeprowadzi przez procedury sądowe.