Policjantów oddelegowanych z Łódzkiego Garnizonu Policji do zabezpieczenia granicy RP odwiedził w imieniu Komendanta Wojewódzkiego Policji w Łodzi generała Sławomira Litwina Zastępca do spraw Prewencji insp. Jarosław Rybka , Dowódca Oddziału Prewencji Policji w Łodzi insp.Krzysztof Lasecki oraz Dowódca Samodzielnego Pododdziału Kontrterrorystycznego Policji w Łodzi mł.insp. Marek Wojcieszek. Wszystkim kolegom i koleżankom życzymy szybkiego powrotu do domu !

  • zastepca komendanta wojewódzkiego w Łodzi   rozmawia z dwoma policjantami z oddziału prewencji
  • policjanci stoja przy granicy
  • dwóch mundurowych, zastępca komendanta wojewódzkiego , drugi dowódca oddziału prewencji policji
  • zastepca komendanta wojewódzkiego policji w łodzi rozmawia z policjantami z oddziału prewencji policji
  • czterech oficerów idzie obok siebie, jeden w mundurze kontrterrorysty
  • zastępca komendanta wojewódzkiego rozmawia z policjantami