Najpopularniejsze wiadomości i informacje dla miasta Łódź

W związku z obchodami Międzynarodowego Dnia Mediacji przypadającego na dzień 21 października w siedzibie Sądu Okręgowego w Łodzi odbyło się seminarium poświęcone mediacji jako konsensualnej możliwości zakończenia sporów procesowych.

W spotkaniu odbywającym się pod nazwą „Uwarunkowania kulturowo-społeczne w aspekcie sprawiedliwości naprawczej” uczestniczyli sędziowie, prokuratorzy, kuratorzy sądowi, mediatorzy oraz przedstawiciele służb mundurowych - w tym Policji. Podczas seminarium referat dotyczący zwiększenia możliwości wykorzystania mediacji na etapie prowadzonych postępowań przygotowawczych wygłosił również przedstawiciel Komendy Miejskiej Policji w Łodzi kom. Marcin Fiedukowicz. W wystąpieniu poruszane zostały trudności w upowszechnieniu ww. konsensualnej formy zakańczania sporów procesowych, a także wskazano na przyszłe perspektywy i nadzieje związane z mediacją. Spotkanie uwieńczyła dyskusja podsumowująca przebieg debaty.

  • Uczestnicy spotkania podczas konferencji.