Najpopularniejsze wiadomości i informacje dla miasta Łódź

Zwalczanie dyskryminacji w pracy i sposoby radzenia sobie z nią

Pracownicy powinni być świadomi oznak dyskryminacji i nękania. Umiejętność radzenia sobie z tym może być trudnym i stresującym procesem, ale warta jest wysiłku. Miejsce pracy oferuje ludziom różnorodne możliwości. Kiedy są traktowani sprawiedliwie, potrafią docenić ten fakt, co sprawia że czują się w miejscu pracy bezpiecznie. Istnieje jednak wiele przypadków, w których pracodawcy dyskryminują swoich pracowników. Mogą mieć nieświadome uprzedzenia lub używać dyskryminującego języka podczas zatrudniania lub awansowania pracowników.

Dyskryminacja w miejscu pracy i nie tylko?

Dyskryminacja to nie tylko coś, co dzieje się w miejscu pracy. Może się to zdarzyć w dowolnym miejscu i czasie, gdy ludzie wchodzą ze sobą w interakcje. Dyskryminacja występuje również wtedy, gdy ludzie są zatrudniani przez kogoś, kto ma wobec nich uprzedzenia. Można się zastanowić jaki cel przyświeca pracodawcy, który zatrudnia osobę niezgodną z założonym profilem osobistym. Sprawca może mieć nieświadome uprzedzenia lub może używać dyskryminującego języka podczas procesu zatrudniania, takiego jak „nie chcemy tutaj niewłaściwego typu osoby”, który odnosi się do kogoś, kto nie wygląda jak on lub zachowuje się jak on. Już te słowa, niestosowne gesty powinny skłonić osobę starającą się o to stanowisko do dobrowolnego zrezygnowania z oferty pracy. Wiadomo jednak, że ewentualny awans, powrót do branży czy chęć pracy w międzynarodowej firmie przysłania nam pierwsze sygnały dyskryminacji.

Jeśli pracownik doświadcza dyskryminacji, powinien spróbować porozmawiać o tym ze swoim pracodawcą. Wiele firm posiada politykę antydyskryminacyjną, która chroni swoich pracowników przed niesprawiedliwym traktowaniem przez pracodawców. Pracownicy powinni dokumentować wszelkie incydenty dyskryminacyjne, które mają miejsce, a także zgłaszać je do działu HR firmy. Jeśli te kroki nie zadziałają lub jeśli obawiają się odwetu, więcej informacji mogą otrzymać od osób specjalizujących się w prawie pracy, którzy udzielą wskazówek jak postępować.

Jak rozpoznać subtelne oznaki dyskryminacji w miejscu pracy

Nie powinniśmy dyskryminować w pracy, ponieważ wszyscy jesteśmy różni i ważne jest, aby celebrować te różnice i nigdy nie osądzać ludzi na ich podstawie. W firmie najważniejsze są kompetencje i to ich jakość powinna podlegać ocenie, która powinna być taka sama dla każdego pracownika na tym samym szczeblu. Jednocześnie powinniśmy być świadomi subtelnych oznak dyskryminacji nie tylko tych ze strony pracodawcy, ale również pozostałych pracowników i aktywnie się z nimi mierzyć.

Jeśli chodzi o dyskryminację w miejscu pracy, nie wszystkie formy dyskryminacji są oczywiste. Subtelne przejawy dyskryminacji mogą być trudniejsze do zidentyfikowania, ale nadal negatywnie wpływają na życie zmarginalizowanych grup. Możemy w pierwszej chwili nie zorientować się, że pracownik lub szef stosuje wobec nas niewłaściwe zachowanie. Rzadko się zdarza, aby w miejscu pracy padały bardzo jasne i konkretne hasła, które byłyby jednoznacznym dowodem dyskryminacji rasowej, związanej z płcią, narodowością czy umiejętnościami. Zazwyczaj są to pewnego rodzaju żarty, wymowne gesty, które można przypisać do sposobu bycia i rozmowy z innymi. Dlatego często trudno jest udowodnić stosowanie dyskryminacji.

Jakie działania mogę podjąć, jeśli jestem ofiarą dyskryminacji w pracy?

Jeśli nie jesteś traktowany uczciwie w pracy, oto kilka działań, które możesz podjąć:

  • Porozmawiaj z kolegą lub przełożonym o sytuacji
  • Zasięgnij porady u specjalisty ds. zasobów ludzkich
  • Napisz list do swojej firmy, w którym opiszesz swoją skargę i poprosisz o rozwiązanie

Jeżeli sprawa nie zostanie załatwiona na szczeblu firmowym, a akty dyskryminacji nadal trwają - zasięgnij porady u zewnętrznych specjalistów z tej dziedziny.