Najpopularniejsze wiadomości i informacje dla miasta Łódź

Pod tym hasłem odbyła się inauguracja kampanii na rzecz przełamywania obojętności wobec osób dotkniętych zaburzeniami otępiennymi. Wydarzenie zostało zorganizowane przez Łódzkie Towarzystwo Alzheimerowskie przy udziale Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Łodzi oraz Komendy Miejskiej Policji w Łodzi i Straży Miejskiej w celu zwrócenie uwagi mieszkańców miasta na zagadnienie chorób wieku podeszłego.

21 września 2021 roku na zainicjowanym w siedzibie Łódzkiego Towarzystwa Alzheimerowskiego spotkaniu zaprezentowano spot filmowy przedstawiający osobę splątaną, zagubioną, błąkającą się po Łódzkich ulicach w szlafroku,  szukającą pomocy u przechodzących ludzi. Etiuda filmowa stała się punktem wyjścia do rozważenia jak należy rozpoznawać osoby z zespołem otępiennym, w jaki sposób można im pomagać. Podczas spotkania omówiono sposoby postępowania z osobami dotkniętymi między innymi chorobą Alzhaimera oraz demencją starczą. Uczestnikom zostały przekazane materiały informacyjne, a honorowym patronatem wydarzenie objęła Prezydent Miasta Łodzi Hanna Zdanowska. W tym samym czasie, w którym odbywała się inauguracja kampanii łódzcy policjanci podjęli interwencję wobec dziewięćdziesięcioletniej kobiety mieszkającej na terenie dzielnicy Polesie, która zagubiła się na terenie swojego osiedla i nie mogła odnaleźć drogi do domu. Sprawa zakończyła się pozytywnie ponieważ kobieta miała przy sobie bransoletkę z danymi kontaktowymi do syna i policjanci odwieźli kobietę do jej miejsca zamieszkania. Podobnych interwencji  w skali roku odbywa się znacznie więcej. Na jej przykładzie widać, że nasza świadomość zarówno po stronie rodzin osób dotkniętych zaburzeniami jak też osób, które zgłaszają służbom informacje o osobach szukających drogi do domu jest coraz większa. Dobrze wiedzieć, że mieszkańcy Łodzi wykazują wobec osób zagubionych empatię, interesują się ich losem i niosą im pomoc. Wskazuje to, że działania na rzecz osób dotkniętych zaburzeniami otępiennymi przynoszą pozytywne rezultaty, a ich kontynowanie jest potrzebne.

Łodzianie jesteśmy z Was dumni!