Obchody dorocznego Święta Policji były okazją do wyróżnienia funkcjonariuszy, którzy swoim profesjonalizmem i zaangażowaniem przyczyniają się do wzrostu prestiżu łódzkiego Garnizonu Policji.

23 czerwca 2021 roku przełożony łódzkich policjantów mł. insp. Dariusz Dziurka wręczył w imieniu Komendanta Wojewódzkiego Policji w Łodzi nadinsp. Sławomira Litwina listy pochwalne dla 12 funkcjonariuszy zatrudnionych w Komendzie Miejskiej Policji w Łodzi. Wyróżnieni policjanci są pracownikami różnych pionów Policji i na co dzień wykonują zadania związane z pełnieniem służby patrolowej, zwalczaniem przestępczości nieletnich, prowadzeniem spraw kryminalnych, czynności wyjaśniających oraz postępowań przygotowawczych. Postawa nagrodzonych policjantów wielokrotnie spotykała się z uznaniem ze strony bezpośrednich przełożonych funkcjonariuszy, a przede wszystkim skutkowała poprawą bezpieczeństwa w Łodzi. Łącznie nagrodzono 20 stróżów prawa.

Wszystkim wyróżnionym serdecznie gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów w służbie, jak i życiu prywatnym.

  • Komendant Miejski Policji w Łodzi przyjmuje meldunek od dowódcy uroczystej zbiórki
  • Komendant Miejski Policji w Łodzi  wręcza listy gratulacyjne
  • Komendant Miejski Policji w Łodzi  wręcza listy gratulacyjne
  • Zastępca Komendanta Miejskiego Policji w Łodzi nadkom. Wojciech Malarczyk gratuluje wyróżnionym policjantom.
  • Komendant Miejski Policji w Łodzi mł. insp. Dariusz Dziurka   gratuluje wyróżnionym policjantom.