Najpopularniejsze wiadomości i informacje dla miasta Łódź

Mobbing w pracy. Nie lekceważ tych sytuacji

Miejsce pracy jest jednym z tych, w których w ciągu dnia spędza się najwięcej czasu. Dobra atmosfera między współpracownikami jest niezwykle ważna dla utrzymania zgranego, współpracującego zespołu. Niestety, miejsce zatrudnienia nie zawsze jest przyjazne, a koledzy z pracy nie zawsze mają przyjazne usposobienie.

Wiele osób nawet nie zdaje sobie sprawy, że nieprzyjemności, jakie muszą znosić codziennie, są wręcz naruszeniem prawa. Wszelkie działania, które mają na celu nękanie lub zastraszanie pracownika można nazwać mobbingiem i zdecydowanie nie powinno się tego lekceważyć. Osoby, które doświadczają poniżania lub ośmieszania w miejscu pracy, mają prawo walczyć o swoje prawa i godność. Adwokaci płock mogą pomóc w rozwiązaniu takiego problemu. Nie tylko doradzą, co można zrobić w takiej sytuacji, ale również pomogą w dalszych etapach postępowania, jeśli sprawa trafiłaby do sądu.

Czym jest mobbing?

Mobbing w pracy może objawiać się bardzo różnie. Każda forma przemocy fizycznej lub psychicznej narusza godność pracownika i nie powinna mieć miejsca. Jedną z najgorszych form mobbingu są zachowania z podtekstem seksualnym. Molestowanie na tle seksualnym to nie tylko gwałt czy dotyk, ale także niewybredne aluzje i żarty lub komentowanie wyglądu różnych części ciała. Tego rodzaju przemocy najczęściej doświadczają w pracy kobiety. Ważne jest, by w odpowiednim momencie potrafiły znaleźć w sobie siłę i przeciwdziałać tego typu zachowaniom. Równie groźnym zjawiskiem jest ogólna przemoc fizyczna, bez zabarwienia seksualnego. Zdarza się jednak rzadziej, gdyż trudniej ukryć tego typu przestępstwo. Sprawdź także: Przepisy prawa budowlanego 2021. Sprawdź co się zmieniło

Częstym zjawiskiem jest również dyskryminacja ze względu na płeć czy kolor skóry oraz celowe zaniżanie wartości pracownika. Może objawiać się m.in. ośmieszaniem poprzez zlecanie bezsensownych, upokarzających prac, groźby czy jawne ignorowanie lub lekceważenie danej osoby. Mobbingiem można nazwać także łagodne formy przemocy psychicznej, np. drobne, ale powtarzające się złośliwości, obraźliwe gesty, wyeliminowanie z grupy, a także częste okazywanie niechęci poprzez ośmieszanie czy utrudnianie pracy. Niezależnie od tego, jaką formę przybiera mobbing, a także z czyjej strony go doświadczamy, zawsze warto podjąć działania mające za zadanie zapobiec takim sytuacjom w przyszłości. Warto konsultować takie sprawy z prawnikami, ponieważ wielu z nich ma w tym zakresie spore doświadczenie i może udzielić cennej porady.