Najpopularniejsze wiadomości i informacje dla miasta Łódź

Okres trwania protestów na ulicach miasta to czas wzmożonej pracy policjantów z Komendy Miejskiej Policji w Łodzi, którzy dbają o bezpieczeństwo oraz egzekwowanie przepisów prawa obowiązujących w czasie pandemii. Należy pamiętać, że nadrzędnym celem działań wszystkich mundurowych jest ochrona życia i zdrowia mieszkańców Łodzi, a tym samym dążenie do zmniejszenia liczby zakażeń poprzez dążenie do respektowania obowiązujących przepisów sanitarnych.

W ostatnich dniach, m.in. 16, 18 i 19 listopada 2020 roku, łódzcy funkcjonariusze z KMP w Łodzi uczestniczyli w działaniach mających zabepieczyć bezpieczny przebieg różnego rodzaju protestów i zgromadzeń publicznych na terenie miasta. Niestety, pomimo nieustannych apeli ze strony policjantów oraz podjętych prób kontaktu z koordynatorami protestów, doszło do szeregu naruszeń obowiązujacych norm prawa. Warto wskazać, w aktualnym stanie prawnym zabronione jest organizowanie zgromadzeń publicznych powyżej 5 osób, a dodatkowo wszelkie zgromadzenia o charakterze spontanicznym są zakazane. Stróże prawa w trosce o los osób szczególnie narażonych na zakażenie koronawirusem, w tym osób starszych oraz cierpiących na tzw. choroby współistniejące, dokładają niebędnych starań, aby przepisy wynikające z wprowadzonego reżimu sanitarnego były egzekwowane. W przypadku legalnych zgromadzeń, które odbywały się z zachowaniem limitu uczestniczących osób, policjanci nie podejmowali działań dyscyplinujących w stosunku do osób protestujących. Natomiast, wszędzie tam gdzie dochodziło do zgromadzeń spontanicznych, które w obecnym stanie prawnym są nielegalne i gdzie uczestnicy nie reagowali na polecenia przestrzegania obostrzeń wyciagane były konsekwencje prawne. Funkcjonariusze podejmują również zdecydowane działania w sytuacji, gdy dochodzi do blokowania głównych arterii miasta i naruszenia przepisów ruchu drogowego przez kierujących, którzy uczestniczą w protestach. W trakcie przeprowadzanych kontroli sprawdzany jest m.in. stan techniczny pojazdów blokujacych ulice i wyciągane są konsekwencje prawne w przypadku ujawnienia wykroczeń. Należy zaznaczyć, że czynności podejmowane przez funkcjonariuszy policji zmierzają jedynie do zapewnienia respektowania obowiązujących przepisów i nie są skierowane przeciwko protestującym.