Najpopularniejsze wiadomości i informacje dla miasta Łódź

Zmniejszenie dochodów wynikające z pandemii COVID-19 – 147,3 mln zł:

  • dochody z tytułu udziału w podatku dochodowym  od osób fizycznych – 67 mln zł,
  • dochody z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób prawnych – 8,5 mln zł,
  • dochody uzyskiwane z tytułu podatku od czynności cywilnoprawnych – 5,5 mln zł,
  • z tytułu podatku od spadków i darowizn –  2,5 mln zł,
  • z tytułu podatku od nieruchomości – 11 mln zł,
  • z tytułu podatku od środków transportu –   2,5 mln zł,
  • dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności w trybie ustawy z 2018 rok – 10 mln zł,
  • dochody z biletów komunikacji miejskiej - 40,3 mln zł.