Najpopularniejsze wiadomości i informacje dla miasta Łódź

Do projektu zostało zaproszonych 12 łódzkich artystów, których wspólnym zadaniem było zaprojektowanie oraz kolektywne wykonanie tytułowej frazy. Każdy z artystów odpowiedzialny był za opracowanie jednej litery. Gotowe litery ułożyły się w wyrazy, a wyrazy w tytułową sentencję, która jest finalnym „dziełem” projektu.

Podstawą projektu jest sposób w jaki artyści przygotowali wybrane przez siebie litery. Aby stworzyć literę, każdy z twórców musiał wykreślić ją na mapie Łodzi, wyznaczyć jej kształt wzdłuż łódzkich ulic, a następnie na piechotę „przejść” ten kształt na możliwie jak największym fragmencie miasta. Trasa każdego przemarszu, układająca się w formę danej litery, została wizualnie zarejestrowana na mobilnej aplikacji w telefonie każdego z artystów. 

Finałowa, złożona z „typograficznych” print screenów sentencja jest kolektywnym dziełem stanowiącym zwieńczenie pracy 12 łódzkich artystów. Byli to:

 • H – Jakub Stępień,
 • O – Karolina Hałatek,
 • W – Zbigniew Olszyna,
 • M – Justyna Jakóbowska,
 • A – Anna Kunka-Kawełczyk,
 • N – Michał Jankowski (wspólnie z Michaliną Pawlak),
 • Y – Marta Ostajewska,
 • R – duet Robosexi,
 • O – Aleksandra Ignasiak,
 • A – Paweł Kowzan,
 • D – Łukasz z Bałut,
 • S – Marta Gębalska.

Grono to złożone jest z malarzy, muzyków, artystów konceptualnych, grafików, performerów, artystów związanych z teatrem, twórców działających w przestrzeni miejskiej. Litery tworzone były w różnych częściach Łodzi, każda ma swoją indywidualną formę, wielkość oraz historię za nią stojącą. Finalnie artyści stworzyli litery na łącznej długości 155 kilometrów, czyli przeszli pieszo prawie 250 tysięcy kroków.

Autorem projektu How Many Roads jest łódzki kolektyw artystyczny Robosexi, czyli Roksana Kularska-Król oraz Sebastian Kularski.

Całość akcji poszerzona została również o aspekt o charakterze charytatywnym. Na stronie projektu – www.howmanyroads.pl - można nabyć limitowane koszulki oraz plakaty ilustrujące stworzoną przez artystów finałową frazę, zaprojektowane przez Hakobo - jednego z najlepszych grafików w Polsce, znajdującego się obecnie w gronie 50 najważniejszych plakacistów na całym świecie (według Johna Fostera, autora książki New Masters of Poster Design: Poster Design for the Next Century). Koszulki oraz plakaty są w tym przypadku symboliczną cegiełką, zysk ze sprzedaży których przeznaczony zostanie na pomoc dla łódzkiej służby zdrowia. 

Organizatorem projektu jest Łódzkie Centrum Wydarzeń. Wszystkie informacje dotyczące całego przedsięwzięcia, finałowe grafiki, trasy i opisy poszczególnych liter, sylwetki artystów oraz krótkie wywiady z nimi znajdują się na oficjalnej stronie projektu – www.howmanyroads.pl.