Najpopularniejsze wiadomości i informacje dla miasta Łódź

Link
Proszę wpisać wynik dodawania:
9 + 9 =
Od 9 czerwca po blisko trzymiesięcznej przerwie spowodowanej pandemią COVID-19 otwieramy ponownie Łódzki Dom Kultury.

W chwili obecnej wznawiane zostają kursy. Szczegółowych informacji udzielają instruktorzy.

Przypominamy również, że od 3 czerwca ponownie otwarta została Galeria Imaginarium, która czynna jest w godz. 14:00-18:00.


Prosimy przestrzegać zasad bezpieczeństwa! Przypominamy:
  • zakryj usta i nos
  • obowiązkowo zdezynfekuj dłonie
  • zachowaj 2 metrowy dystans między innymi uczestnikami zajęć/odwiedzającymi
  • przestrzegaj ilości osób, które mogą jednocześnie przebywać w Łódzkim Domu Kultury (max. liczba to 35 osób)
W załączeniu:
  •  Regulamin przebywania uczestników zajęć organizowanych w budynku Łódzkiego Domu Kultury podczas zagrożenia transmisją SARS-CoV-2 zgodnie z wytycznymi Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 22.05.2020 r., dotyczącego funkcjonowania domów, centrów i ośrodków kultury.
  • Regulamin uczestnictwa w zajęciach grupowych organizowanych w Łódzkim Domu Kultury podczas zagrożenia transmisją SARS-CoV-2 zgodnie z wytycznymi Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 22.05.2020 r., dotyczącego funkcjonowania domów, centrów i ośrodków kultury.
  • Regulamin uczestnictwa w zajęciach indywidualnych w Łódzkim Domu Kultury podczas zagrożenia transmisją SARS-CoV-2 zgodnie z wytycznymi Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 22.05.2020 r., dotyczącego funkcjonowania domów, centrów i ośrodków kultury.
  • Oświadczenie o wspólnym zamieszkiwaniu lub wspólnym prowadzeniu gospodarstwa domowego.
  • Deklaracja uczestnictwa w zajęciach organizowanych w Łódzkim Domu Kultury podczas zagrożenia transmisją SARS-CoV-2 zgodnie z wytycznymi Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 22.05.2020 r., dotyczącego funkcjonowania domów, centrów i ośrodków kultury.