Najpopularniejsze wiadomości i informacje dla miasta Łódź

4 maja 2020 r. w Komendzie Miejskiej PSP w Łodzi odbyła się uroczysta zbiórka z okazji Dnia Strażaka. Niestety w związku z obowiązującym stanem pandemii COVID-19 tegoroczne uroczystości odbyły się bez udziału gości i mediów. Po przemówieniu p.o. Komendanta Miejskiego PSP w Łodzi st. bryg. Zbigniewa Wójcika nastąpiło odczytanie rozkazów personalnych o nadaniu wyższych stopni służbowych dla:

20 funkcjonariuszy w korpusie oficerskim,

27 funkcjonariuszy w korpusie aspiranckim,

114 funkcjonariuszy w korpusie podoficerskim,

24 funkcjonariuszy w korpusie szeregowych.

W uroczystości ponadto udział wzięli: zastępca komendanta miejskiego PSP w Łodzi bryg. Jacek Konciak, naczelnicy oraz zastępcy naczelników wydziałów, dowódcy Jednostek Ratowniczo-Gaśniczych oraz zmiana służbowa Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej Nr 1.