Najpopularniejsze wiadomości i informacje dla miasta Łódź

21 maja 20 20 roku na terenie garnizonu łódzkiego policjanci ruchu drogowego przeprowadzili działania krajowe pn. „Niechronieni uczestnicy ruchu drogowego”. Nadrzędnym celem działań jest troska o bezpieczeństwo pieszych i rowerzystów oraz ujawnianie wykroczeń w relacji kierujący- pieszy- kierujący. W czasie działań policjanci ujawnili 475 nieprawidłowych zachowań w rejonach przejść dla pieszych. Aż 261 wykroczeń dotyczyło relacji gdzie kierujący pojazdem nieprawidłowo zachowuje się w rejonie przejścia dla pieszych oraz 30 wykroczeń związanych z nieustąpieniem pierwszeństwa jednośladom. W działaniach policjanci wykorzystywali do ujawnienia wykroczeń system kamer monitoringu miejskiego.

 

 

Celem policyjnych działań „Niechronieni Uczestnicy Ruchu Drogowego” jest troska o bezpieczeństwo pieszych i rowerzystów – tych użytkowników dróg, którzy w żaden sposób nie są chronieni nadwoziem pojazdu a wręcz są zagrożeni kontaktem z nim.

Warto zaznaczyć, że aura sprzyja używaniu pojazdów jednośladowych, co w połączeniu z przeświadczeniem kierowców samochodów, że są „ważniejsi” na drodze, skutkuje zdarzeniami drogowymi.

W ramach realizowanych działań funkcjonariusze zwracali szczególną uwagę na zachowania kierujących samochodami wobec pieszych i użytkowników rowerów. Nadzorem objęte zostały miejsca, które są szczególnie niebezpieczne dla pieszych oraz rowerzystów w tym takie, na których często dochodzi do wypadków z udziałem niechronionych uczestników ruchu drogowego.

Przypominamy!

Każdy uczestnik ruchu drogowego powinien mieć świadomość, że może zostać niezauważonym na drodze przez innego uczestnika ruchu. Tym samym sposób poruszania się po drodze powinien być dostosowany do warunków ruchu, zmniejszając ryzyko wypadku.

Kierujący pojazdem, zbliżając się do przejścia dla pieszych, powinien zachować szczególną ostrożność, w tym zmniejszać prędkość i ustąpić pierwszeństwa pieszemu znajdującemu się na przejściu. Ponadto jeśli skręca w drogę poprzeczną jest zobowiązany ustąpić pierwszeństwa pieszemu przechodzącemu na skrzyżowaniu przez jezdnię drogi, na którą wjeżdża. Kierującemu pojazdem zabrania się w szczególności:

wyprzedzania pojazdu na przejściu dla pieszych i bezpośrednio przed nim, z wyjątkiem przejścia, na którym ruch jest kierowany; omijania pojazdu, który jechał w tym samym kierunku, lecz zatrzymał się w celu ustąpienia pierwszeństwa pieszemu.

Kierujący ma także obowiązek zachowania szczególnej ostrożności i ustąpienia pierwszeństwa rowerowi znajdującemu się na przejeździe dla rowerzystów.

Niezależnie od pory roku niechronieni uczestnicy ruchu powinni być dobrze widoczni dla kierujących pojazdami. Stąd też niezbędne jest, aby osoby piesze nosiły elementy odblaskowe, szczególnie w miejscach, gdzie wymagają tego przepisy, czyli po zmierzchu na drodze poza obszarem zabudowanym. Natomiast rowerzyści powinni zadbać o swoje bezpieczeństwo i wyposażyć rower w obowiązkowe oświetlenie oraz z niego korzystać od zmierzchu do świtu, w tunelu oraz w czasie jazdy w warunkach zmniejszonej przejrzystości powietrza, spowodowanej np. mgłą lub opadami atmosferycznymi.

Pamiętajmy!

Partnerstwo na drodze, stosowanie się do przepisów ruchu drogowego, prowadzi do zwiększenia także naszego bezpieczeństwa.

W czasie działań policjanci ujawnili 475 nieprawidłowych zachowań w rejonach przejść dla pieszych.  Aż 261 wykroczeń dotyczyło relacji gdzie kierujący pojazdem nieprawidłowo zachowuje się w rejonie przejścia dla pieszych oraz 30 wykroczeń związanych z nieustąpieniem pierwszeństwa jednośladom. W działaniach policjanci wykorzystywali do ujawnienia wykroczeń system kamer monitoringu miejskiego.

Niestety w czasie prowadzonych działań doszło do 6 wypadków drogowych, aż w 3 przypadkach uczestnikami byli „niechronieni”.
 To poważne zagrożenie. Apelujemy do Państwa o rozsądek.

  • POLICJANCI PRZY RADIOWOZIE
  • POLICJANT PRZED EKRANEM ZRZUTÓW Z KAMER MONITORINGU