Władze miasta ogłaszają program wsparcia dla lokalnego biznesu -  fot: Sebastian Glapiński / UMŁ
Władze miasta ogłaszają program wsparcia dla lokalnego biznesu. , fot: Sebastian Glapiński / UMŁ

Prezydent Łodzi Hanna Zdanowska, przedstawiając program pomocy dla lokalnych przedsiębiorców, powiedziała: -Pakiet pomocy obejmuje odroczenie, rozłożenie na raty: czynszu za lokale użytkowe, podatku od nieruchomości, podatku od środków transportu oraz dzierżawy wraz z umorzeniem odsetek. Na uregulowanie zaległości przewidujemy okres 12 miesięcy. Wierzymy, że to wystarczy abyśmy przetrwali ten kryzys.

Adam Pustelnik, społeczny pełnomocnik prezydent miasta Łodzi ds. kontaktów z inwestorami dodaje: - Miasto przygotowało też propozycję pokryzysowego wsparcia łódzkiego biznesu. Będą to poręczenia kredytowe, kredyty, pożyczki i dotacje celowe. Na ten cel postanowiliśmy alokować do Łódzkiego Funduszu Poręczeń Kredytowych kwotę 10 mln zł. Fundusz ten pozwoli na rozruszanie koniunktury i pobudzenie lokalnego rynku oraz na pokrycie pewnych strat spowodowanych przez epidemię. To dopiero wstępna faza przygotowywania tego narzędzia. Liczymy, że dzięki pozyskaniu partnerów możliwości tego funduszu będą znacznie większe.

Wszystkie rozporządzenia i informacje dotyczące pakietu dostępne będą od wtorku na stronie internetowej UMŁ.