Głównym celem działań jest zachęcanie młodzieży do podejmowania świadomych decyzji oraz kształtowania odpowiedzialnych postaw w dziedzinie życia seksualnego, a także profilaktyka z uwzględnieniem chorób przenoszonych drogą płciową. -  fot. Radosław Żydowicz
Głównym celem działań jest zachęcanie młodzieży do podejmowania świadomych decyzji oraz kształtowania odpowiedzialnych postaw w dziedzinie życia seksualnego, a także profilaktyka z uwzględnieniem chorób przenoszonych drogą płciową. W zajęciach będą mogli uczestniczyć tylko uczniowie, których rodzice lub opiekunowie wyrażą zgodę na udział dziecka w zajęciach. , fot. Radosław Żydowicz

Głównym celem działań jest zachęcanie młodzieży do podejmowania świadomych decyzji oraz kształtowania odpowiedzialnych postaw w dziedzinie życia seksualnego, a także profilaktyka z uwzględnieniem chorób przenoszonych drogą płciową.

Od organizacji, które zgłoszą się do naszego konkursu będziemy oczekiwać autorskiego konspektu zajęć warsztatowych dla młodzieży dostosowanego do naszych wymagań i zagadnień ogólnie zarysowanych w ogłoszeniu konkursowym (te opierają się przede wszystkim na wytycznych Światowej Organizacji Zdrowia w tym temacie oraz doświadczeniu w realizacji zadania z poprzednich lat).

Odbiorcami warsztatów mogą być uczniowie w wieku 13–15 lat, uczący się w placówkach edukacyjnych na terenie miasta Łodzi. Zarówno szkół, jak i np. Młodzieżowych Ośrodków Socjoterapii. Podkreślenia warta jest konieczność organizacji spotkań warsztatowych, czyli dla grup nie większych niż 30 osób. Młodzi ludzie muszą mieć np. możliwość zadania pytania prowadzącemu. Prowadzący zajęcia zobowiązani będą również do zorganizowania spotkań informacyjnych dla rodziców/opiekunów młodzieży, dla której będą realizowane zajęcia.

W zajęciach będą mogli uczestniczyć tylko uczniowie, których rodzice lub opiekunowie wyrażą zgodę na udział dziecka w zajęciach.

W Łodzi takie zajęcia są organizowane od 2012 r. Tylko w latach 2016–2019 w zajęciach udział brało rocznie od ok. 450 do prawie 900 uczniów.